BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Tổng kết năm học 2017-2018...

Thực hiện Quy chế dân chủ, nhằm phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng...

Thứ sáu, 31/08/2018
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng các đơn vị

Thực hiện Đề án số 135/ĐA-CĐTTB ngày 15 tháng 06 năm 2018 của trường Cao đẳng...

Thứ ba, 21/08/2018
Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết...

Thực hiện Kế hoạch số 73 KH/ĐUK ngày 14/06/2018 của Đảng ủy Khối các trường...

Thứ ba, 21/08/2018
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược (Xem chi tiết)

Tên nghề:  Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược Mã nghề: 50521207 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông  hoặc tương đương Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 55 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề 1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp - Kiến thức.            Sau khi học xong, sinh viên Cao đẳng nghề kỹ thuật Thiết bị sản xuất dược có khả năng trình bày được một cách hệ thống kiến thức giáo dục đại cương bậc Cao đẳng về:           Đại cương về Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Hóa dược, Tin học đại cương,..           Một số môn cơ sở phù hợp với nghề đào tạo. - Kiến thức chuyên môn:           Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị sản xuất dược;           Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị sản xuất dược;           Biết được quy trình vận hành các thiết bị sản xuất dược;          ...

Chương trình đào tạo ngắn hạn Phân loại trang thiết bị Y tế

Chương trình đào tạo ngắn hạn Phân loại trang thiết bị Y tế (Xem chi tiết)

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 1. Tên chương trình đào tạo liên tục: Tên chương trình:  PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Giới thiệu chung Khóa đào tạo này được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên phương pháp và năng lực cần thiết về phân loại, phân nhóm trang thiết bị y tế (TTBYT) để áp dụng trong triển khai thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý TTBYT 2. Mục tiêu đào tạo của khoá học Sau khóa đào tạo, học viên có khả năng về: Kiến thức: 1.      Nêu được khái niệm cơ bản về cấu trúc, các quy luật hoạt động sinh lý của hệ tuần hoàn và hệ thần kinh trong cơ thể con người; 2.      Hình thành tư duy quản lý và phân loại TTBYT theo các quy định của Nghị định về quản lý TTBYT; 3.      Xác định được đặc trưng của TTBYT không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro và của TTBYT chẩn đoán in-vitro; 4.      Hệ thống được các quy tắc phân loại rủi ro TTBYT,...

Chương trình Đào tạo liên tục vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị Y tế (3 tháng)

Chương trình Đào tạo liên tục vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị Y tế (3 tháng) (Xem chi tiết)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC   1.  Tên khoá học và giới thiệu chung về khoá học: Tên khóa học:  VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Giới thiệu chung Khóa đào tạo được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ sở y sinh, nguyên lý, cấu tạo, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa một số lỗi cơ bản của một số trang thiết bị y tế phổ biến trong ngành y tế hiện nay.   2.  Mục tiêu khoá học Sau khóa đào tạo, học viên có khả năng về: Kiến thức: 1.      Xác định được chức năng, công dụng, kết cấu chung của các trang thiết bị y tế được trang bị trong chương trình đào tạo; 2.      Xác định được các đặc điểm kỹ thuật cơ bản của các trang thiết bị y tế phổ biến trong ngành y tế; 3.      Nhận biết được các khối mạch điện cơ bản và giải thích mối liên quan giữa chúng cũng như phân tích được...

Chương trình Đào tạo liên tục vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị Y tế (4.5 tháng)

Chương trình Đào tạo liên tục vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị Y tế (4.5 tháng) (Xem chi tiết)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 1.  Tên khoá học và giới thiệu chung về khoá học: Tên khóa học:  VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Giới thiệu chung Khóa đào tạo được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ sở y sinh, nguyên lý, cấu tạo, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa một số lỗi cơ bản của một số trang thiết bị y tế phổ biến trong ngành y tế hiện nay.   2.  Mục tiêu khoá học Sau khóa đào tạo, học viên có khả năng về: Kiến thức: 1.      Xác định được chức năng, công dụng, kết cấu chung của các trang thiết bị y tế được trang bị trong chương trình đào tạo; 2.      Xác định được các đặc điểm kỹ thuật cơ bản của các trang thiết bị y tế phổ biến trong ngành y tế; 3.      Nhận biết được các khối mạch điện cơ bản và giải thích mối liên quan giữa chúng cũng như phân tích được nguyên...

Chương trình đào tạo liên tục Bồi dưỡng kiên thức trang thiết bị Y tế (1 tháng)

Chương trình đào tạo liên tục Bồi dưỡng kiên thức trang thiết bị Y tế (1 tháng) (Xem chi tiết)

      CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC   1.  Tên khoá học và giới thiệu chung về khoá học: Tên khóa học:  BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Giới thiệu chung Khóa đào tạo được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ sở y sinh, nguyên lý, cấu tạo, vận hành của một số trang thiết bị y tế phổ biến trong ngành y tế hiện nay.   2.  Mục tiêu khoá học Sau khóa đào tạo, học viên có khả năng về: Kiến thức: 1.      Trình bày được các nguyên lý cơ bản của các trang thiết bị y tế và các phụ kiện được trang bị trong chương trình đào tạo; 2.      Xác định được các đặc trưng cơ bản của một số TTBYT phổ biến trong ngành y tế; 3.      Trình bày được một số quy tắc quản lý TTBYT hiện nay; 4.      Hệ thống được các phụ kiện của từng TTBYT và các tùy chọn. Kỹ năng: 1.      Kể tên các thiết bị và các phụ kiện cũng...

Trung cấp Kỹ thuật thiết bị Cơ điện Y tế

Trung cấp Kỹ thuật thiết bị Cơ điện Y tế (Xem chi tiết)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số     /    QĐ-CĐTTB ngày    tháng     năm     của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế)                                                ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   Tên ngành, nghề:  Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế Mã ngành, nghề: 5529008 Trình độ đào tạo: Trung cấp  Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông  hoặc tương đương - Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành; Thời gian đào tạo: 2 năm 1.  Mục tiêu đào tạo  1.1.                        Mục tiêu chung:  Chương trình đào tạo Trung cấp Kỹ thuật Thiết bị cơ điện y tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những Kỹ thuật viên Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế, làm việc trong ngành trang thiết bị y tế. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân...

Trung cấp Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh Y tế

Trung cấp Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh Y tế (Xem chi tiết)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số     /    QĐ-CĐTTB ngày    tháng     năm     của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế)   Tên ngành, nghề:  Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế  Mã ngành, nghề: 5529005 Trình độ đào tạo: Trung cấp  Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông  hoặc tương đương - Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành; Thời gian đào tạo: 2 năm 1.  Mục tiêu đào tạo  1.1. Mục tiêu chung:  Chương trình đào tạo Trung cấp Kỹ thuậtThiết bị hình ảnh y tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những Kỹ thuật viên Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế, làm việc trong ngành trang thiết bị y tế. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất...

Trung cấp Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm Y tế

Trung cấp Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm Y tế (Xem chi tiết)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   (Ban hành kèm theo Quyết định số       QĐ-CĐTTB ngày         tháng năm 2017   của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)           Tên ngành, nghề:  Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế   Mã ngành, nghề: 5529007   Trình độ đào tạo: Trung cấp   Hình thức đào tạo: Chính quy   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương   -   Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;   Thời gian đào tạo: 2 năm   1. Mục tiêu đào tạo   1.1. Mục tiêu chung:   Chương trình đào tạo Trung cấp Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những cán bộ kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế, làm việc trong ngành trang thiết bị y tế. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong sự...

Trung cấp Lập trình máy tính

Trung cấp Lập trình máy tính (Xem chi tiết)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ- CĐKTTB ngày tháng năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế) Tên ngành, nghề: Lập trình máy tính Mã ngành, nghề: 5480208 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương; Thời gian đào tạo: 02 năm 1.  Mục tiêu đào tạo: 1.1.  Mục tiêu chung: - Trình bày được khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin; - Trình bày được quy trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin, vai trò của từng cá nhân trong quy trình sản xuất phần mềm. - Thể hiện được các kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng tư vấn giám sát; đồng thời hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và suy luận. 1.2.  Mục tiêu cụ thể: -           Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và...

Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế

Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế (Xem chi tiết)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số          /     QĐ-CĐTTB ngày        tháng      năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế)   Tên ngành, nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế Mã ngành, nghề: 6529006 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 3 năm 1.  Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những Kỹ sư thực hành Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế, làm việc trong ngành trang thiết bị y tế. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế. 1.2. Mục tiêu cụ thể: Chương trình đào tạo Cao...

Đăng ký tài khoản
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52