BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế làm việc với trung tâm...

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam với Bộ Y tế, Lao...

Thứ sáu, 08/12/2017
Lễ Công bố Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị...

Sáng ngày 06/12/2017, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật thiết bị y tế...

Thứ năm, 07/12/2017
Thầy và trò Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế Thi đua...

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng dạy: “Thi đua là yêu nước –...

Thứ năm, 23/11/2017
Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh y tế

Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh y tế (Xem chi tiết)

Tên nghề:  Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế Mã nghề: Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông  hoặc tương đương; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 44 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề 1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp * Kiến thức.            Sau khi học xong, sinh viên Cao đẳng nghề kỹ thuật Thiết bị Hình ảnh y tế có khả năng trình bày được một cách hệ thống kiến thức giáo dục đại cương trình độ Cao đẳng về:                    Đại cương về Toán cao cấp ứng, Vật lý đại cương, Hóa đại cương       ứng dụng trong kỹ thuật thiết bị y tế, Tin học đại cương,..                    Một số môn cơ sở phù hợp với nghề đào tạo.            Kiến thức chuyên môn:                    Trình bày được tính chất vật lý của tia bức xạ được ứng dụng trong máy X- Quang;                     Trình bày được tính chất vật lý của sóng siêu âm được...

Kỹ thuật thiết bị Xét nghiệm y tế

Kỹ thuật thiết bị Xét nghiệm y tế (Xem chi tiết)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế Mã nghề: Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Số lượng môn học, mô đun đào tạo : 49 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp : - Kiến thức : + Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của thiết bị xét nghiệm y tế; + Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế; + Viết được quy trình vận hành các thiết bị xét nghiệm y tế; + Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ thiết bị xét nghiệm y tế; + Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường. - Về kỹ năng + Lắp đặt thiết bị xét nghiệm y tế đúng kỹ thuật; + Vận hành thiết bị xét nghiệm y tế đúng quy trình; + Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ...

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược (Xem chi tiết)

Tên nghề:  Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược Mã nghề: 50521207 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông  hoặc tương đương Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 55 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề 1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp - Kiến thức.            Sau khi học xong, sinh viên Cao đẳng nghề kỹ thuật Thiết bị sản xuất dược có khả năng trình bày được một cách hệ thống kiến thức giáo dục đại cương bậc Cao đẳng về:           Đại cương về Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Hóa dược, Tin học đại cương,..           Một số môn cơ sở phù hợp với nghề đào tạo. - Kiến thức chuyên môn:           Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị sản xuất dược;           Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị sản xuất dược;           Biết được quy trình vận hành các thiết bị sản xuất dược;          ...

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp (Xem chi tiết)

Tên nghề:   Điện công nghiệp Mã nghề: Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: - Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương                                     - Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành. Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 37 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

Kỹ thuật thiết bị Cơ điện y tế

Kỹ thuật thiết bị Cơ điện y tế (Xem chi tiết)

Tên nghề:  Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế Mã nghề: Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông  hoặc tương đương Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 53 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề   1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp - Kiến thức.            Sau khi học xong, sinh viên Cao đẳng nghề kỹ thuật Thiết bị Cơ điện y tế có khả năng trình bày được một cách hệ thống kiến thức giáo dục đại cương bậc Cao đẳng về:           Đại cương về Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Hóa đại cương, Tin học đại cương,..           + Một số môn cơ sở phù hợp với nghề đào tạo. Kiến thức chuyên môn:     Trình bày được cơ sở y sinh về gây mê;      Trình bày được cơ sở sinh lý về hệ hô hấp;                 Trình bày được cơ sở giải phẫu sinh lý thận trong cơ thể người;           Trình bày được chức...

Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế

Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế (Xem chi tiết)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế Mã nghề: Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 46 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp - Kiến thức: + Trình bày được hệ thống kiến thức giáo dục đại cương bậc cao đẳng nghề; + Giải thích được quan hệ giữa y sinh học với nguyên lý cơ bản của thiết bị điện tử y tế; + Trình bày được chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử y tế; + Phân tích, lựa chọn được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử y tế; + Đề xuất được phương án hợp tác với chuyên gia kỹ thuật; + Xác định được nhiệm vụ an toàn lao động và vệ sinh môi trường. - Kỹ năng + Thành thạo trong các công...

Đăng ký tài khoản
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52