Thông báo nhà trường

Kế hoạch đào tạo năm 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT

Ngành/nghề đào tạo

Thời gian học

Dự kiến khai giảng

Đối tượng nhập học

 

1

Cao đẳng chính quy các ngành, nghề:

–   Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

–   Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

–   Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

–   Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

03 năm

Đợt 1: T9/2018

Đợt 2: T11/2018

–  Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2

Liên thông trung cấp kỹ thuật thiết bị y tế

04 tháng

Đợt 1: 07/5/2018

Đợt 2: Tháng 10/2018

–  Học sinh tốt nghiệp bổ túc văn hóa hệ vừa làm vừa học

–  Người tốt nghiệp Công nhân kỹ thuật

–  Người tốt nghiệp trung cấp và trung cấp nghề

3

Liên thông cao đẳng kỹ thuật thiết bị y tế

01     năm

Tháng 10/2018

–  Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp; Cao đẳng nghề các ngành khác.

4

Liên thông Đại học Bách Khoa ngành Kỹ thuật y sinh

02 năm

Đợt thi 1: 27,28/10/2018

–  Người đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề;

–  Người đã tốt nghiệp đại học.

5

Chứng chỉ: Thiết bị đo kiểm, chẩnđoán tật khúc xạ mắt

02 tháng (Học tập trung)

3,5 tháng (Học cuối tuần)

15/5/2018

18/6/2018

–   Dành cho người có nhu cầu mở cửa hàng kinh doanh và làm việc trong các cửa hàng kính thuốc 

6

Chứng chỉ: Bồi dưỡng kiến thức trang thiết bị y tế

 

01 tháng

(Học các buổi tối)

Tháng 7/2018 tại HàNội & TP Hồ Chí Minh

 

–   Người có nhu cầu mua bán, sản xuất… trang thiết bị y tế

 

7

Chứng chỉ: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế

03 tháng (Học tập trung)

4,5 tháng (Học cuối tuần)

Tháng 8/2018

–   Người có nhu cầu nâng cao kỹ thuật chuyên môn về trang thiết bị y tế

8

Chứng chỉ: Phân loại trang thiết bịy tế

04 ngày

Tháng 7/2018 tại HàNội & TP Hồ Chí Minh

 

–   Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật, y, dược làm việc trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, quản lý trang thiết bị y tế tại cơ sở

 

Mọi chi tiết về điều kiện học tập mời tham khảo trên website: http://www.thietbiyte.edu.vn  của trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế 

hoặc Phòng Đào tạo, điện thoại : 024-35760370, email: phongdaotaocdkttbyt@gmail.com.

Tin liên quan