Tuần 3 (14-01-2019 ~ 20-01-2019 )

Thứ

      

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chủ trì

 

Đơn vị

phối hợp

 

Địa điểm

  Thứ 2

 14/01

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

15/01

 

Sáng:  

8h00’

Hội nghị Tổng kết công tác Công Đoàn Y Tế

Việt Nam

Đ/c Lụa

HCQT

 

Số 8 Chu Văn An, Ba Đình, HN

Chiều:     13h30’

Hội nghị triển khai công tác ngành y tế 2019

Đ/c Tư, đ/c Tuyến,

đ/c Lan

HCQT

 

11 Lê Hồng Phong

Thứ 4

16/01

Sáng:

 

8h00

Hội nghị Tuyên giáo TP

Đ/c Thắng

HCQT

 

Hà Đông

 

8h30’

Hội nghị phổ biến nghị định  169

Đ/c Tư, Lê Hà

HCQT

 

Bộ Y tế

Chiều:      

 

 

 

 

 

Thứ 5

17/01

 

Sáng:

88h30’

Hội thảo giải pháp thiết bị xạ trị và dịch vụ trong

điều trị ung thư

Đ/c Tư

HCQT

 

40 Cát Linh

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 6

18/01

 

Sáng:

 

 

 

 

 

 

Chiều:     

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

19/01

Sáng:

 

 

 

 

 

 

Chiều: