Tuần 36 (10-9-2018 ~ 15-9-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chuẩn bị

 

Địa điểm

   Thứ 2: 10/9

Sáng: 8h00’

         

          

       8h30’

Khai giảng lớp duy tu sửa chữa TTB Y tế

 

Khai giảng Lớp CĐ K44

BTC, GV giảng dạy

 

 

BGH, Trưởng/phó các đơn vị, GV chủ nhiệm, SV K44

Phòng ĐT

 

 

Phòng ĐT

Phòng HCQT

Gia Lai

 

 

Hội Trường

(tầng 4)

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 3

11/9

Sáng:   8h00’

Tuần sinh hoạt đầu khóa

SV K44

Theo kế hoạch

Hội trường

(tầng 4)

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 4

12/9

Sáng:

Họp đào tạo liên tục, nhân viên chăm sóc

(cả ngày)

Đ/c Nguyễn Hải Hà

 

CĐ Y tế Hà Đông

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 5

13/9

Sáng:  

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 6

14/9

Sáng:   

Tập huấn công tác văn phòng

Theo giấy mời

Phòng HCQT

Thanh Hóa

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 7

15/9

Sáng: 

 

 

 

 

Chiều: