Tuần 37 (17-9-2018 ~ 23-9-2018 )

Thứ

Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chuẩn bị

 

Địa điểm

   Thứ 2

17/9

 

Sáng: 8h30

          

 

           10h30’

Họp giao ban

 

Họp BCH Công Đoàn mở rộng

BGH, Trưởng/phó đơn vị, Công đoàn, Đoàn TN

 

BCH, Tổ trưởng/tổ phó công đoàn

 

 

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều:

Tham quan hội giảng toàn quốc

(đến hết ngày 20/9)

 

Các khoa, bộ môn, phòng ĐT

 

Phòng HCQT

Thái Thịnh

Thứ 3

18/9

Sáng:   

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 4

19/9

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 5

20/9

Sáng:  

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 6

21/9

Sáng:   11h00’

Bế giảng lớp duy tu, bảo dưỡng TTB Y tế

Dự án Tây Nguyên

BTC, Giảng viên, học viên

Phòng ĐT

Gia Lai

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 7

22/9

Sáng: 

 

 

 

 

Chiều: