Tuần 39 (1-10-2018 ~ 7-10-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chuẩn bị

 

Địa điểm

   Thứ 2

01/10

Sáng:  8h30’

                     

Họp giao ban

BGH, Trưởng/phó đơn vị, CĐ, Đoàn TN

 

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 3

02/10

Sáng:   9h00’

 

 

 

Họp hội đồng lương quý IV

 

 

Hội đồng

 

 

Phòng TCCB

Phòng họp

(tầng 2)

 

 

         10h30’

Tổ chức sinh nhật quý III cho CĐ viên

BGH, BCH Công đoàn, trưởng/phó các đơn vị, tổ trưởng/phó CĐ, Ban nữ công, CĐV sinh nhật quý III

 

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 4

03/10

Sáng:  7h30’

Thi tốt nghiệp thực hành K41 (cả ngày)

ĐT, Tiểu ban coi thi, Tiểu ban chấm thi

Phòng ĐT;

Phòng HCQT; Các khoa

Phòng thực hành

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 5

04/10

Sáng:  8h30’

 

Rà soát, đề xuất bổ sung thiết bị vp tại các đơn vị

 

Phòng TCKT

Phòng HCQT, các đơn vị

 

Chiều: 14h30’

 

Họp xét Kết quả thi tốt nghiệp K41

Hội đồng

      Phòng ĐT

Phòng họp

(tầng 2)

Thứ 6

05/10

Sáng:   8h30’

 

 

         10h00’

 

Họp xét kết quả rèn luyện K42

 

Họp hội đồng kỷ luật SV

Hội đồng, GVCN

 

 

Hội đồng

Phòng ĐT

 

 

      Phòng ĐT

 

 

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều: 14h00’

Tham gia hội thao môn nhận thức chính trị

Theo giấy triệu tập

 

Số 4 Đặng Văn Ngữ

Thứ 7

06/10

Sáng:  8h00’

Tham gia hội thao 3 môn quân sự phối hợp

Theo giấy triệu tập

 

Phòng HCQT

Trường bắn Yên Sở

Chiều: 14h00’

Chương trình cán bộ đảng viên, giảng viên, SV hướng về biển đảo quê hương

Ban Giám hiệu

Phòng HCQT

ĐH kinh tế QD