Tuần 40 (8-10-2018 ~ 14-10-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chuẩn bị

 

Địa điểm

   Thứ 2

08/10

Sáng:   8h30’

 

Họp xét kết quả rèn luyện K42

 

Hội đồng, GVCN

 

 

Phòng ĐT

 

Phòng họp

(tầng 2)

 

 

           10h00’

Họp hội đồng kỷ luật SV

Hội đồng

Chiều: 14h30’

Họp hội đồng xét tốt nghiệp K41

Hội đồng

Phòng ĐT

Phòng họp

(tầng 2)

Thứ 3

09/10

Sáng:   

 

                

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 4

10/10

Sáng:  8h00’

 

Hội nghị tuyên giáo thành ủy

Đ/c Nguyễn Hữu Tư

Phòng HCQT

Hà Đông

            8h30’

Họp tổ tư vấn mua sắm tài sản

Tổ tư vấn

Đ/c Dương

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 5

11/10

Sáng:  9h00’

 

Dự lễ kỷ niệm 70 năm truyển thống ngành kiểm tra Đảng

Đ/c Tư, Đ/c Hà,

Phòng HCQT

Hà Đông

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 6

12/10

Sáng:          8h00’          

Bồi dưỡng kiến thức cán bộ diện ĐUK quản lý ( 3 ngày)

 

Đ/c Tư, đ/c Lụa, đ/c Lan

Phòng HCQT

 

Hà Đông

8h30’

Lễ tổng kết trao bằng cho K41

 

BGH, Trưởng/phó các phòng, khoa, GV chủ nhiệm, SV toàn trường

Phòng ĐT

Hội trường

(tầng 4)

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 7

13/10

Sáng: 

 

 

 

 

Chiều: