Tuần 41 (15-10-2018 ~ 21-10-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị chuẩn bị

 

Địa điểm

   Thứ 2

15/10

Sáng:     8h30’

Họp giao ban

BGH, Trưởng/phó đơn vị, CĐ, Đoàn TN

 

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều:

 

15h00’

Họp Đảng ủy

Đảng ủy

VP

Phòng họp

15h00’

CĐV nhận đồng phục và chỉnh sửa ( nếu có)

 

CĐV

Ban Nữ Công;

CTy May

Hội Trường

(tầng 4)

Thứ 3

16/10

Sáng:     8h00’

Nghiên cứu thực tế theo chương trình ĐUK

(từ ngày 16-20)

Theo giấy triệu tập

 

Tây Nguyên

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 4

17/10

Sáng:   8h00’

Tập huấn công tác truyền thông

(ngày 17-18)

Theo giấy mời

Phòng HCQT

Đà Nẵng

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 5

18/10

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 6

19/10

Sáng: 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 7

20/10

Sáng:  5h30’

Đi thăm quan Tuyên Quang nhân kỉ niệm 20/10

Nữ CĐV và khách mời

Công Đoàn

Tuyên Quang

Chiều: