Tuần 42 (22-10-2018 ~ 28-10-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị chuẩn bị

 

Địa điểm

   Thứ 2

22/10

Sáng:    8h30’

Khai giảng lớp kính thuốc

BGH, Trưởng/phó các đơn vị, học viên

Phòng ĐT

Hội trường

(tầng 4)

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 3

23/10

Sáng:    7h30’

Thi tốt nghiệp thực hành lớp liên thông TC

Tiểu ban coi thi, chấm thi

Phòng ĐT

Phòng thi

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 4

24/10

Sáng:     9h00’

Hội nghị đảng bộ khối lần thứ 14- khóa II

Đ/c Nguyễn Hữu Tư

Phòng HCQT

Hà Đông

Chiều:   14h30’

Họp hội đồng thi tốt nghiệp lớp liên thông TC

Hội đồng

Phòng ĐT

Phòng họp

(tầng 4)

Thứ 5

25/10

Sáng:    8h30’

 

Hội nghị thông tin tình hình thời sự

đ/c Tư, đ/c Hà, đ/c Lụa

Phòng HCQT

ĐH GTVT

(Cầu Giấy)

Chiều:  14h00’

Hội nghị tổng kết công tác QS – QP địa phương

đ/c Tuyến

 

ĐH Thủy Lợi

Thứ 6

26/10

Sáng:    9h00’

Phát bằng tốt nghiệp lớp liên thông TC

HV lớp liên thông

Phòng ĐT

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 7

27/10

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: