Tuần 43 (29-10-2018 ~ 4-11-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị chuẩn bị

 

Địa điểm

   Thứ 2

29/10

Sáng:    8h30’

Họp giao ban

BGH, Trưởng/phó các đơn vị, CĐ, Đoàn TN

 

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 3

30/10

Sáng:    10h00’

Mở thầu gói mua sắm máy tính, máy chiếu

Tổ tư vấn

Đ/c Dương

Phòng HCQT

Chiều:  14h30’

Đánh giá HSDT

Tổ tư vấn

Đ/c Dương

Phòng họp

(tầng 2)

Thứ 4

31/10

 

Sáng:     8h30’

 

Họp thẩm định qui định về đào tạo

(cả ngày)

 

HĐ thẩm định, tổ biên soạn

 

Thư ký HĐ

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều:   

 

 

 

 

Thứ 5

01/11

Sáng:   

 

 

 

 

Chiều: 

 

 

 

 

Thứ 6

02/11

Sáng:    

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 7

03/11

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: