Tuần 44 (05-11-2018 ~ 12-11-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị chuẩn bị

 

Địa điểm

   Thứ 2

05/11

Sáng:    

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 3

06/11

Sáng:    8h00’

Nhập học- Khai giảng lớp phân loại TTB Y tế

BTC, Trưởng các đơn vị

Phòng ĐT

Hội trường

(tầng 4)

Chiều:  

 

 

 

 

Thứ 4

07/11

Sáng:     7h00’

Thẩm định định mức KT-KT nghề ĐT Y tế

HĐ thẩm định, BCN nghề ĐT Y tế

Phòng ĐT

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều:   12h15’

Thẩm định định mức KT-KT nghề HA Y tế

HĐ thẩm định, BCN nghề HA y tế

Phòng ĐT

Phòng họp

(tầng 2)

Thứ 5

08/11

Sáng:   

 

 

 

 

Chiều: 

 

 

 

 

Thứ 6

09/11

Sáng:

 

 

8h00’

 

Hội giảng cấp trường

HĐ, GV toàn trường

Phòng ĐT

Phòng học

11h00’

Bế giảng lớp phân loại TTB Y tế

BTC, Trưởng các đơn vị, học viên

Phòng ĐT

Hội trường

(tầng 4)

Chiều: 14h00’

Hội giảng cấp trường

(tiếp)

HĐ, GV toàn trường

Phòng ĐT

Phòng học

Thứ 7

11/11

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: