Tuần 46 (19-11-2018 ~ 25-11-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chuẩn bị

 

Địa điểm

  Thứ 2

  19/11

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 3

20/11

Sáng:    9h00’

Lễ kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Theo kế hoạch

 

Hội trường

(tầng 4)

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 4

21/11

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: 14h00’

Họp thẩm định chuẩn đầu ra cho nghề KTTB hình ảnh

Hội đồng, Ban chủ nhiệm

 

Phòng họp

(tầng 2)

Thứ 5

22/11

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 6

23/11

Sáng:

 

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 7

24/11

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: