Tuần 47 (26-11-2018 ~ 2-12-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chủ trì

 

Đơn vị

phối hợp

 

Địa điểm

  Thứ 2

  26/11

Sáng:   8h00’

Tập huấn công tác tài chính kế toán

( 2 ngày)

Đ/c Tư, phòng TCKT

Phòng TCKT

Phòng

HCQT

Ks La Thành

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

27/11

Sáng:   8h00’

Giao ban công tác TCCB

Đ/c Tư, đ/c Tuyến

Phòng TCCB

Phòng

HCQT

 

Hải Dương

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 4

28/11

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: 13h00’

Hội thảo xây dựng khung đảm bảo chất lượng trình độ quốc gia

Đ/c Hà

Phòng HCQT

 

Số 1A Yết Kiêu

Hà Nội

Thứ 5

29/11

Sáng:    8h00’

Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập viện chiến lược và chính sách y tế

Đ/c Tư

Phòng

HCQT

 

37 Hùng Vương

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 6

30/11

Sáng:

 

 

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 7

01/12

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: