Tuần 48 (3-12-2018 ~ 9-12-2108 )

Thứ

    Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Địa điểm

Thứ 2

03/12

Sáng:8h30’

Họp giao ban

BGH, trưởng, phó các đơn vị, CĐ, ĐTN

 

 

Phòng họp

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 3

04/12

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:14h30’

Họp UBKT mở rộng

UBKT, bí thư các chi bộ

 

 

Phòng họp

Thứ 4

05/12

Sáng:8h00’

Hội Nghị học tập, quán triệt, nghị quyết TW 8, khóa XII

Đ/c: Tư, Hà, Lụa

HCQT

 

Đại học Hà Nội

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 5

06/12

Sáng:8h00’

Sát hạch giáo viên

Hội đồng, giáo viên giảng dạy

Đào tạo

Đ/c Lê Hà

P. B301

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 6

07/12

Sáng: 8h30’

Họp tổ cải cách Hành chính

Tổ CCHC

 

 

Phòng họp

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 7

08/12

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: