Tuần 49 (10-12-2018 ~ 16-12-2018 )

Thứ

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chủ trì

 

Đơn vị

phối hợp

 

Địa điểm

  Thứ 2

  10/12

Sáng:  

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

11/12

Sáng:

8h00’

Hội nghị qui hoạch cấp lãnh đạo Bộ

Ban giám hiệu

HCQT

 

Bộ Y tế

8h30’

Hội nghị triển khai qui chế số 03

Đ/c Thắng

HCQT

 

Yên Bái

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/12

Sáng:  9h00’

Họp tổ cải cách hành chính

Tổ CCHC

 

 

Phòng họp

(tầng 2)

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 5

13/12

Sáng:

 

8h00’

 

Hội nghị tập huấn công tác thi đua ( 2 ngày)

Đ/c Tư, đ/c Tuyến

TCCB

HCQT

Hải Phòng

8h30’

Sát hạch giáo viên

Hội đồng, GV sát hạch

ĐT

 

P. 301

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 6

14/12

Sáng:

 

 

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 7

15/12

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: