Tuần 50 (17-12-2018 ~ 23-12-2018 )

Thứ

 

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chủ trì

 

Đơn vị

phối hợp

 

Địa điểm

  Thứ 2

  17/12

Sáng:

    8h30’

Họp giao ban

BGH, Trưởng/phó đơn vị, CĐ, ĐTN

 

 

Phòng họp

   10h00’

Mở thầu mua sắm trang thiết bị

Đ/c Lụa, đ/c Dương

HCQT

 

Phòng họp

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

18/12

Sáng:

8h30’

Sát hạch giáo viên

HĐ, GV tham gia sát hạch

ĐT

 

Phòng B 301

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 4

19/12

Sáng:        8h30’

Họp Đảng ủy

Đảng ủy viên, VP

 

 

Phòng họp

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 5

20/12

Sáng:

 

 

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 6

21/12

Sáng:

 

 

 

 

 

 

 

Chiều:      15h00’

Gặp mặt các đ/c Cựu chiến binh đang công tác tại trường

BGH, Trưởng/phó đơn vị, các CCB, Đoàn TN, CĐ

Ban CHQS

HCQT

Phòng họp

Thứ 7

22/12

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: