Tuần 1 (31-12-2018 ~ 6-2-2019 )

Thứ

 

       Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Đơn vị

chủ trì

 

Đơn vị

phối hợp

 

Địa điểm

  Thứ 2

  31/12

Sáng

 

Nghỉ làm bù

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 3

01/01

Sáng:

 

Nghỉ Tết dương lịch

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 4

02/01

Sáng:

  8h30’

Họp thẩm định qui định đào tạo (cả ngày)

Hội đồng, phòng ĐT

ĐT

HCQT

 

Phòng họp

  9h00’

Họp BCH Công Đoàn mở rộng

BGH, Ban nữ công, Tổ trưởng/ tổ phó CĐ

HCQT

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 5

03/01

Sáng:

 

8h30’

Họp thẩm định qui định đào tạo

Hội đồng, phòng ĐT

 

 

Phòng họp

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ 6

04/01

Sáng:

 

8h30’

Họp HĐ Lương

HĐ lương, TCCB

TCCB

 

 

   Phòng họp

 

9h00’

Họp lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng TCKT

Đ/c Tư, TCCB, viên chức phòng TCKT

TCCB

TCKT

 

9h30’

Họp lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng TCKT

Đ/c Tư, TCCB, Chi ủy CB 1, Trưởng Phòng TCKT

TCCB

TCKT

Chiều:     

 

 

 

 

 

Thứ 7

05/01

Sáng:

 

 

Làm bù ngày 31/12

 

 

 

 

Chiều: