Thông báo tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh Lớp đào tạo liên tục “Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt”

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CĐ KTTTB Y TẾ

Số:36A/TB-CĐTTB

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp  đào tạo liên tục “Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt”

                           Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh;

                                            – Các Bệnh viện công lập và cơ sở trang thiết bị y tế khác;

                                            – Các học viên có nhu cầu.

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011;

            Để tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh kính thuốc trên cả nước hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang Thiết bị Y tế – Bộ Y tế tổ chức tuyển sinh đào tạo lớp liên tục về Kỹ thuật thiết bị y tế “Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt”.

  1. Đối tượng tuyển sinh: Những cán bộ kỹ thuật, người kinh doanh cửa hàng kính thuốc
  2. Hình thức tuyển sinh:       Xét tuyển
  3. Thời gian đào tạo:       3 tháng
  4. Khai giảng: 9h00 – Ngày 06/3/2019
  5. Địa điểm học: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

                        Số 1/Ngõ 89 Phố Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

  1. Chương trình đào tạo

            – Hình thức học: Tập trung từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

            – Với từng môn học, học viên sẽ có bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập

      – Cuối khóa học, học viên sẽ thi tốt nghiệp (Lý thuyết và Thực hành) để đánh giá, phân loại. Những  học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ.

  1. Mức học phí: 8.500.000 VNĐ/Học viên

                              (Bằng chữ: Tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

  1. Học viên đăng ký học trực tiếp tại trường hoặc thông qua Email, điện thoại

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang Thiết bị y tế

Số 1/Ngõ 89 Phố Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243-5760370 hoặc Cô Hồng Vân: 0912 494973

Email: phongdaotaocdkttbyt@gmail.com

Website: http://www.thietbiyte.edu.vn

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                       (Đã kí)

 

                                                                       Nguyễn Hữu Tư

 

 

Tin liên quan