BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết Bị Y tế Nhiệm kỳ: 2017 - 2022

Thời gian đăng bài: Thứ hai, 09/10/2017 - 15:39:21

Ngày 5 tháng 10 năm 2017, được sự đồng ý và cho phép của Công đoàn ngành Y tế, Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế đã long trọng tổ chức Đại hội để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế nhiệm kỳ 2012 -2017 và đề ra phương hướng công tác cho nhiệm kỳ 2017 -2022. Đồng thời, thông qua Đại hội tiến hành lựa chọn bầu ra những Công đoàn viên đầy đủ năng lực, phẩm chất và trách nhiệm tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kì 2017 – 2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội:

Về phía lãnh đạo Ngành:

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban thường vụ Công Đoàn Y tế Việt Nam.

- Đồng chí Mai khánh Chi - Phó Ban chính sách Pháp luật Công đoàn Y tế Việt Nam.

Về phía lãnh đạo Trường:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế

- Đồng chí Nguyễn Thị Lụa – Phó Hiệu trưởng nhà trường

Cùng toàn thể cán bộ, viên chức là các Công đoàn viên của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Công Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 tuyên bố lí do và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội

Description: C:\Users\syminh\Desktop\Ảnh ĐH Công Đoàn\IMG_3411 sua.jpg

Đồng chí Phạm Thị Phương Anh - Phó Chủ tịch Công Đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Description: C:\Users\syminh\Desktop\Ảnh ĐH Công Đoàn\IMG_3418 sua.jpg

 Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Công Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017  trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 & phương hướng nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022

Dưới sự lãnh đạo cùng sự hỗ trợ có hiệu quả về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, công tác Công đoàn trường trong nhiệm kì 2012-2017 đã luôn phát huy vai trò tích cực, chủ động sáng tạo, tận dụng khai thác những cơ hội thuận lợi để hoạt động và phát triển tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà trường đã có nhiều cố gắng, phát huy được vai trò chủ động tích cực khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà phương hướng đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 đề ra. Kết quả là đã xây dựng được tổ chức Công đoàn vững mạnh, được cấp trên ghi nhận và tặng bằng  khen góp phần vào sự phát triển chung của nhà Trường.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022

1. Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ viên chức và người lao động.

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục chủ trường, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

-Thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ của Bộ Y tế, của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy Ban Giám hiệu nhà trường nhằm nâng cao nhận thức và chống tụt hậu về tư tưởng.

- Xây dựng tinh thần đoàn kết và sự gắn bó của mỗi người với nhà trường nhằm thực hiện sự thống nhất và sự đồng thuận giữa tập thể Nhà trường và cá nhân người lao động.

- Động viên sự tích cực học tập nâng cao nhận thức của mỗi người, khuyến khích học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng với thực tiễn phát triển của nhà trường trong tương lai.

-  Chỉ đạo hoạt động văn hoá thể thao, các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện.

2. Công tác thi đua trong cán bộ, viên chức, người lao động.

Bám chắc vào sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong từng thời kỳ để phát động phong trào thi đua kịp thời. Nội dung thi đua phải cụ thể hoá thành các chỉ tiêu để phấn đấu.

- Công tác thi đua được sơ kết tổng kết theo đúng tiến độ, kịp thời và có biểu dương khen thưởng thoả đáng, có tuyên truyền học tập các điển hình tiên tiến và rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như: phong trào thi đua “ Lao động giỏi lao động sáng tạo” “Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; nói không với tiêu cực trong dạy và học” “ phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà” “ phong trào chống tiêu cực lãng phí, chống tham nhũng” “ phong trào xanh sạch đẹp và vệ sinh an toàn lao động”.

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Trong nhiệm kỳ tới công tác thi đua hướng tới phấn đấu đạt thành tích cao:

Công đoàn hàng năm đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, có nhiều cá nhân tập thể đạt chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp Cơ sở và được khen thưởng với danh hiệu cao hơn.

3. Công tác tham gia giám sát thực hiện pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp phát của người lao động.

- Tăng cường hơn nữa vai trò của công đoàn trong việc thực hiện chức năng tham gia giám sát thực hiện pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Chủ động đề xuất với  Đảng uỷ và chính quyền các biện pháp, đảm bảo cải thiện điều kiện làm việc, chế độ của người lao động được thực hiện, vai trò của mỗi người trong Nhà trường được tôn trọng và phát huy tối đa.

4. Nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn, chất lượng hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên.

- Mỗi Cán bộ Công đoàn cần không ngừng bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng được với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

- Tích cực phát triển mạnh mẽ Đoàn viên công đoàn mới, bám sát các chỉ tiêu chấm điểm phân loại tổ chức công đoàn để phấn đấu thực hiện.

- Thường xuyên và tranh thủ sự chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn Y tế Việt nam để triển khai công tác công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

5. Công tác nữ công.

- Thực hiện cuộc vận động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  tuyên truyền về bình đẳng giới; đề xuất với Đảng và chính quyền quan tâm đến phụ nữ.

- Có kế hoạch tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động nữ công

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ viên chức nữ đặc biệt là chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và sự quan tâm đến tính đặc  thù của nữ trong công tác cũng như đời sống.

6. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

- Thông qua hoạt động, tổ chức Công đoàn giới thiệu đoàn viên viên ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng phát triển Đảng viên; vận động đoàn viên công đoàn góp ý xây dựng cho Đảng viên và tổ chức đảng.

- Liên hệ, phối hợp với chính quyền thực hiện công tác tham gia quản lý và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị, đóng góp ý kiến xây dựng nhà Trường vững mạnh

7. Nâng cao hoạt động của thanh tra nhân dân

- Củng cố ban thanh tra nhân dân, đẩy mạnh hoạt động theo chương trình được xây dựng  theo kế hoạch quý, năm.

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức khác giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đoàn viên (nếu có).

- Nêu cao trách nhiện và năng lực của uỷ viên ban thanh tra nhân dân xứng đáng với sự tín nhiệm của tập thể

8. Công tác tài chính công đoàn

- Tranh thủ sự quan tâm của Đảng, chính quyền để tạo điều kiện bổ sung nguồn thu tài chính cho hoạt động công đoàn.

- Tổ chức tốt hoạt động thu chi Công Đoàn phí theo chế độ và kịp thời hàng tháng.

- Thực hiện tốt việc quản lý và hệ thống sổ sách theo chế độ quy định và báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên.

Công đoàn trường Cao đẳng nghề KTTB Y tế  nhiệm kỳ 2012-2017 đã kết thúc, với tinh thần trách nhiệm chúng ta nghiêm túc đánh giá những mặt mạnh, mặt còn hạn chế tồn tại và xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ mới nhằm cho hoạt động của tổ chức công đoàn ngày một tốt hơn, góp phần xây dựng nhà trường lớn mạnh đáp ứng với yêu cầu đào tạo cán bộ quản lý kỹ thuật trang thiết bị y tế và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\Ảnh ĐH Công Đoàn\IMG_3436 sua.jpg

 Đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường nhà Trường phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tư nhận định Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại của đội ngũ đoàn viên công đoàn nhà trường, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc đề ra các quyết sách đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, góp phần cùng toàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của trường, chủ động phối hợp với các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy nhà trường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần quan trọng nâng cao ý thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên Công đoàn.

Với sự cố gắng của các cấp Công đoàn trường trong tổ chức, hoạt động đã góp phần đoàn kết, động viên, khích lệ đông đảo đoàn viên nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ công tác. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường đã nhận được bằng khen của công đoàn ngành y tế. Nhiều cá nhân được bằng khen của Công đoàn ngành Y tế.

Đạt được những thành tích như trên là do trong những năm qua, Công đoàn trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện về mọi mặt của Công đoàn Y tế Việt Nam. Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực động viên và khuyến khích toàn thể đoàn thể đoàn viên nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Đảng ủy, Lãnh đạo nhà trường, đồng chí đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng thời ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của đoàn viên công đoàn và những thành tích của Công đoàn trường trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tư bày tỏ tán thành và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm được thể hiện ở phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Để góp phần nâng cao hoạt động của Công đoàn nhà trường, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trường, đồng chí cam kết sẽ cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công đoàn trong việc đề ra phương hướng, giải pháp trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Nhân Đại hội này, đồng chí Nguyễn Hữu Tư cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn trường quan tâm tới một số nhiệm vụ và giái pháp trọng tâm sau:

Một là: Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhất là tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết Đảng ủy, và các quy định của trường.

Hai là: Cần gắn chặt các hoạt động của công đoàn với nhiệm vụ chính trị của trường, nhất là nhiệm vụ đào tạo chất lượng cao. Đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa việc tổ chức, phát động, thực hiện các phong trao thi đua phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đổi mới hoạt động công đoàn gắn với đổi mới trong công tác chuyên môn.

Ba là: Chủ động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp trí tuệ của các đoàn viên để tham gia với Lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng và phát triển nhà trường; phối hợp tốt giữa công đoàn với các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bốn là: Công đoàn cần sâu sát hơn nữa đối với đoàn viên, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của đoàn viên, nhất là những vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn; điều kiện công tác, để cùng lãnh đạo nhà trường tìm biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho các thày cô giáo, công chức, viên chức và người lao động trong trường.

Năm là: Chỉ đạo đẩy mạnh và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, nhất trí góp phần động viên đoàn viên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cùng với việc tăng cường các hoạt động nữ công, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo.

Sáu là: Xây dựng tập thể Ban chấp hành các cấp đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới; Ban chấp hành cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, có đôn đốc, kiểm tra đảm bảo hoạt động có hiệu quả; hoạt động phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát chương trình công tác hàng năm của nhà trường để định hướng hoạt động.

Với truyền thống 88 năm của Công đoàn Việt Nam nói chung, 60 năm công đoàn Y tế Việt Nam và truyền thống hơn 44 năm xây dựng, phát triển của Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế, Công đoàn nhà trường và toàn thể đoàn viên công đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\Ảnh ĐH Công Đoàn\IMG_3444 sua.jpg

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban thường vụ Công Đoàn Y tế Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại diện Ban thường vụ Công Đoàn Y tế Việt Nam - Bà Phạm Thị Thanh Thủy nhất trí với bản báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022. Báo cáo đã khái quát thành tích nổi bật của Công đoàn và nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Thay mặt Công Đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả tốt đẹp mà Công đoàn nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban thường vụ Công Đoàn Y tế Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn nhà trường trong việc chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự phục vụ cho Đại hội. Những thành tích được trình bày trong báo chính trị tại Đại hội những kết quả tốt đẹp của công đoàn trong nhiệm kỳ qua cần được phát huy trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn trường cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại khó khăn, hoàn thành tốt phương hướng, chỉ tiêu mà đại hội đã thống nhất đề ra.

Thay mặt cấp ủy Ban thường vụ Công Đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí cũng đề nghị ban chấp hành công đoàn, Công đoàn nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Ban chấp hành công đoàn phải chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn cấp trên.

-  Phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu, các đoàn thể, các Phòng, Khoa thực hiện tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, công tác kiểm tra nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai và chức năng giám sát. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của công đoàn viên.

- Các hoạt động của nhà trường và công đoàn phải có kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra.

- Mỗi công đoàn viên cần tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc, xây dựng tập thể lao động xuất sắc.

-  Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá khách quan các hoạt động của công đoàn, kịp thời phát hiện gương tốt, việc tốt, nhân tố điển hình đề nghị hội đồng thi đua các cấp tuyên dương khen thưởng, khích lệ phong trào thi đua.

Sau một thời gian tiến hành Đại hội, qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Danh sách cụ thể:

1.      Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan - Phòng TCKT

2.      Đồng chí Nguyễn Thị Lụa - Ban giám hiệu nhà trường

3.      Đồng chí Lê Thị Anh Thư - Khoa KTTB NX & KHCB

4.      Đồng chí Quản Đức Tuyến - Phòng TCCB

5.      Đồng chí Vũ Quan Vinh - Phòng HCQT

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn ngành, đồng chí Mai khánh Chi - Phó Ban chính sách Pháp luật Công đoàn Y tế Việt Nam công bố quyết định về việc tặng bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\Ảnh ĐH Công Đoàn\IMG_3455 sua.jpg

 Đồng chí Mai khánh Chi - Phó Ban chính sách Pháp luật Công đoàn Y tế Việt Nam công bố quyết định về việc tặng bằng khen

Description: C:\Users\syminh\Desktop\Ảnh ĐH Công Đoàn\IMG_3457 sua.jpg

 Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban thường vụ Công Đoàn Y tế Việt Nam trao bằng khen cho các đồng chí trong BCH Công đoàn trường có thành tích xuất sắc.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\Ảnh ĐH Công Đoàn\IMG_3460 sua.jpg

 Đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho các đồng chí trong BCH Công đoàn trường có thành tích xuất sắc. 

Description: C:\Users\syminh\Desktop\Ảnh ĐH Công Đoàn\IMG_3464 sua.jpg

 Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban thường vụ Công Đoàn Y tế Việt Nam trao tặng phần quà cho công Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Đỗ Thị Hằng - Thư kí Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Tổng kết năm học 2017-2018...
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Tổng kết năm học 2017-2018...

Thực hiện Quy chế dân chủ, nhằm phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng...

Thứ sáu, 31/08/2018
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng các đơn vị
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng các đơn vị

Thực hiện Đề án số 135/ĐA-CĐTTB ngày 15 tháng 06 năm 2018 của trường Cao đẳng...

Thứ ba, 21/08/2018
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52