BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Hội nghị công chức - viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Thời gian đăng bài: Thứ bảy, 13/08/2016 - 14:46:29

Thực hiện Quy chế dân chủ, căn cứ vào tình hình hoạt động của nhà trường đồng thời đánh giá khái quát những thành tựu, kết quả hoạt động đã đạt được trong năm học 2015 – 2016 và xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động của nhà trường trong năm học tới.

Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2016 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức -  viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Tham dự Hội nghị gồm có:

- Th.S Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường

- TS. Nguyễn Hải Hà – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường

- TS. Nguyễn Thị Lụa – Phó Hiệu trưởng nhà trường

Cùng toàn thể các đồng chí là viên chức và người lao động của nhà trường.

 

 Đồng chí Lê Quyết Thắng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Th.S Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường trình bày báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

 Năm học 2015-2016 diễn ra trong bối cảnh cả nước chào mừng thành công Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp. Nền kinh tế đất nước vẫn gặp nhiều khó khăn, tình hình quốc phòng anh ninh của đất nước có nhiều diễn biễn phức tạp. Tình hình hoạt động của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi mặt, tuy vậy cũng gặp không ít khó khăn và thách thức.

Năm học 2015-2016 vừa qua, tuy công việc còn tồn tại nhiều khó khăn và hạn chế nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm và các tổ chức đoàn thể, tập thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên của Trường Cao đẳng nghề KTTB Y tế, Nhà trường đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra trên tất cả các mặt hoạt động, công tác chính trị tư tưởng được giữ vững, chất lượng đào tạo được duy trì và từng bước nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, viên chức dần được cải thiện.

Để vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, hướng tới mục tiêu phát triển nhà trường bền vững, trong bản báo cáo cũng đề ra phương hướng công tác năm học 2016  - 2017 cho toàn thể Ban giám hiệu, các phòng, khoa, trung tâm; công chức, viên chức và người lao động nhà trường quyết tâm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trên các mặt trọng tâm sau:

- Về công tác chính trị, tư tưởng:

+ Đổi mới các hình thức tổ chức sinh hoạt chính trị theo các chuyên đề chuyên sâu gắn với các hoạt động chính trị của Ngành và của Thủ đô. Kịp thời phổ biến thông tin thời sự về chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, nước ngoài; học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Tiếp tục triển khai chỉ thị 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động mà Bộ Y tế và Bộ LĐ TB&XH phát động trong cán bộ viên chức và sinh viên, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học sáng tạo và phát triển.

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức và sinh viên, vận động cán bộ, viên chức và sinh viên gương mẫu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.

+ Xây dựng tập thể Trường Cao đẳng nghề KTTB Y tế đoàn kết, thống nhất, công chức, viên chức và người lao động làm việc, giảng dạy tâm huyết, yêu trường, yêu nghề vì mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường. Đưa mọi hoạt động của trường nhà trường ổn định, thực hiện theo đúng các nội quy- quy chế đã xây dựng.

- Về công tác chuyên môn:

*  Hoạt động đào tạo:

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh: thực hiện tốt các phương pháp tuyển sinh đã xây dựng, bổ sung thêm cách thức tuyển sinh mới hiệu quả hơn. Xây dựng được tổ tuyển sinh chuyên làm công tác tuyển sinh. Phấn đấu tăng mức tuyển sinh thêm từ 20-30% so với năm 2015-2016.

+ Tạo những bước đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo: hoàn thiện các quy định về thi kiểm tra; thực hiện nghiêm túc các quy chế trong lĩnh vực đào tạo mới được ban hành. Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo mới phù hợp với thực tiễn, hoàn thiện 50% bộ tài liệu giảng dạy, giáo trình các môn học, module; Xây dựng bộ đề thi, kiểm tra hết môn với chất lượng cao, phù hợp với năng lực sinh viên. Đặc biệt là cải tiến, thay đổi phương thức giảng dạy của giáo viên.

+ Chủ động, tích cực mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn để tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, giáo viên. Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn mới để thu hút người học: chương trình bồi về thiết bị y tế, chương trình về quản lý trang thiết bị y tế, chương trình đào tạo theo nghị định 36/NĐ-CP nghị định của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Phấn đầu tỷ lệ tuyển sinh ngắn hạn tăng 10-20% so với năm 2015-2016.

+  Xây dựng các quy trình công việc trong lĩnh vực đào tạo theo chuẩn ISO.

+  Tăng cường quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị đào tạo hiệu quả

*  Hoạt động nghiên cứu khoa học:

      + Hoàn thiện và ban hành chương trình đào tạo mới, sát thực tiễn đáp ứng nhu cầu xã hội. Tập trung toàn lực đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, bài giảng gốc, sách tham khảo liên quan đến nội dung các môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo đảm bảo nhu cầu giảng dạy, học tập. Phấn đấu hoàn thiện 50% bộ tài liệu, giáo trình theo hướng thực tiễn, tăng cường năng lực thực hành nghề của sinh viên, khai thác tối đa hệ thống thiết bị thực hành sẵn có và cập nhật thiết bị mới hiện đại.

      + Yêu cầu mỗi công chức, viên chức, người lao động mỗi năm phải tham gia ít nhất một đề tài khoa học hoặc một sáng kiến cải tiến. Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến với bình xét thi đua và phân loại công chức, viên chức hàng năm. Thực hiện tốt những buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giảng cấp khoa, cấp trường để tăng cường trao đổi, bồi dưỡng chuyên môn.100% giảng viên tham gia hội giảng cấp khoa, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi hàng năm.

      + Xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên dưới nhiều hình thức khác nhau. Yêu cầu giảng viên hàng năm phải có những đề tài để sinh viên đăng ký nghiên cứu.

      + Tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức các buổi hội thảo khoa học các cấp, hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là đưa giáo viên về các bệnh viện để học hỏi, trao đổi, nâng cao kinh nghiệm thực tế cho giáo viên.

*  Hoạt động hợp tác:

+ Tiếp tục tìm kiếm đối tác để liên kết đào tạo chính quy cũng như đào tạo dịch vụ, liên thông đại học cho sinh viên.

+ Xây dựng công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên ra trường.

+ Xây dựng mạng lưới đối tác trong đào tạo, bồi dưỡng như các bệnh viện, công ty thiết bị y tế, làm cơ sở nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên.

- Về công tác tổ chức cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ:

* Công tác tổ chức cán bộ:

     + Tiếp tục kiện toàn nhân sự BGH và các đơn vị.

     + Xây dựng và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Quy chế về tuyển dụng.

     + Xây dựng và thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của Trường.

     + Xây dựng và triển khai phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của nhà trường.

     + Tiếp tục triển khai tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Khuyến khích các cán bộ, giáo viên tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ và tay nghề.

     + Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ theo đúng quy định của Bộ Nội vụ.

* Thực hiện quy chế dân chủ:

     + Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong Nhà trường, xây dựng và triển khai quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động.

     + Tăng cường đối thoại dân chủ giữa Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn với công chức, viên chức, sinh viên và học viên. Xây dựng kế hoạch cũng như lịch tiếp dân trong trường.

* Công tác thi đua, khen thưởng:

+ Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn; tích cực hướng ứng các phong trào thi đua do ngành phát động.

+ Đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Trường, cấp Bộ.

+ Ban hành và triển khai quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng trong nhà trường. Đảm bảo công tác thi đua khen công bằng, công khai minh bạch, đúng người và kịp thời.

+ Tổ chức xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng định kỳ hàng năm và đột xuất.

- Về công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất:

+ Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Có biện pháp tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là tiết kiệm điện, nước và các vật tư tiêu hao khác. Tăng cường tuyên truyền ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong CBVC và sinh viên.

+ Tiếp tục bổ sung sửa đổi các quy định về quản lý tài chính nội bộ theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP. Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tăng chi cho các hoạt động chuyên môn.

+ Khai thác và quản lý tốt nguồn thu, kết hợp với việc tiết kiệm chi về kinh phí thường xuyên để tạo nguồn đảm bảo các mức chi theo quy chế.

+ Xây dựng đề án và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xin phê duyệt sửa chữa trường giai đoạn 2. Cải tạo các phòng làm việc, phòng học đã xuống cấp. 

+ Triển khai Quy chế quản lý tài sản theo quy định của Luật công sản và các nghị định, thông tư hướng dẫn quản lý công sản.

+ Thường xuyên kiểm tra việc quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo các thiết bị giảng dạy, thiết bị phòng học, thiết bị văn phòng, các hệ thống điện, nước... được kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ từ đó tăng tuổi thọ, tiết kiệm tránh lãng phí. Gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý với thiết bị, cơ sở vật chất được giao.

+ Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Dịch vụ, tạo việc làm và tăng nguồn thu nhập cho cán bộ, giáo viên: tăng cường các hoạt động truyền thống, phát triển các dịch vụ mới theo tinh thần nghị định 36/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế.

- Các công tác khác:

+ Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, giáo viên và sinh viên.

+ Phối hợp giữa các chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể hưởng ứng các phong trào thi đua nhân các sự kiện trọng đại của đất nước và của ngành.

+ Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức chính trị trong Nhà trường. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho công chức, viên chức và sinh viên nhân các ngày lễ lớn.

+ Nâng cao hoạt động của công đoàn và đoàn thanh niên, xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn, công đoàn trong năm 2016-2017, xây dựng kế hoạch kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm... cũng như kiện toàn, tổ đại hội đoàn, đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do Bộ Y tế; Công đoàn Ngành y tế phát động, tổ chức.

+ Thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường theo đúng quy định.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Chủ tịch Công đoàn nhà trường báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động của công đoàn trường và phát động phong trào thi đua trong toàn CBCNVC năm học 2016 – 2017

 Nhìn chung năm học vừa qua, công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt công tác tư tưởng, chăm lo cải thiện đời sống cho người lao động, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động trong cơ quan, giám sát hoạt động thanh tra nhân dân, phối hợp tổ chức các phong trào chào mừng các ngày lễ lớn, thực hiện các chế độ với công đoàn viên theo quy định, công tác lập báo cáo tài chính công đoàn đúng quy định, công khai, minh bạch, công tác của Ban thanh tra nhân dân trong năm học qua không phát sinh đơn thư, khiếu nại.

 

 Đồng chí Đỗ Hữu Việt – Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo công tác năm học 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động năm học 2016 – 2017

Trong năm học 2015-2016, Đảng Ủy và Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ kịp thời đến Đảng viên, Công chức, Viên chức và người lao động. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch nhiệm vụ năm học đến từng đơn vị, tạo sự chuyển biến trong đội ngũ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện tốt; cán bộ giáo viên có tinh thần phấn đấu vì sự phát triển chung của trường;

Công tác xử lý vi phạm về Pháp lệnh Dân số, Chính sách kế hoạch hóa gia đình có 04 trường hợp; được các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể thực hiện đúng theo qui định & trình tự; thấu tình đạt lý;

Trong năm học 2015-2016 không có đơn thư khiếu nại tố cáo, khiếu nại tố cáo vượt cấp cũng như các ý kiến phản ánh về tổ chức, quản lý và các hoạt động chung của nhà trường.

Trong nhiều hoạt động của nhà trường, Ban Thanh tra Nhân dân đều có tham dự, theo dõi, giám sát, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định.

Giám sát, theo dõi việc thực hiện nội qui, qui chế làm việc; chế độ chính sách và chi phúc lợi của trường và kịp thời phản ánh những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của CNVC đến Ban giám hiệu và BCH Công đoàn cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên trong thời gian qua được quan tâm và chú trọng: Trong đó có dự án nguồn nhân lực; Elearing; cử các giáo viên học tập & hỗ trợ sinh viên tại các cơ sở; tham dự các lớp học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và hoàn thành tốt khóa học, cử cán bộ giáo viên đi học trung cấp lý luận chính trị.

Công tác tổ chức được sắp xếp lại; phù hợp với định hướng phát triển của trường; ban hành các quy chế, qui định phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy; cán bộ giảng viên được luân chuyển phù hợp với chuyên môn và công việc giảng dạy chuyên ngành.

Việc thực hiện quy chế dân chủ tại Nhà trường đạt kết quả tốt; mọi hoạt động công khai, dân chủ, đúng quy chế

 

Đồng chí Trần Thị Lan Phương – Trưởng phòng TCKT thông qua tình hình thu chi tài chính của Trường

 Đồng chí Trần Thị Lan Phương - Trưởng phòng TCKT báo cáo tại Hội nghị công tác công khai tài chính:

- Công khai quyết toán ngân sách năm 2014 đã được phê duyệt;

- Công khai dự thảo quyết toán nhân sách năm 2015;

- Công khai dự toán nhân sách năm 2016.

Trên đây là kết quả các mặt hoạt động của Trường Cao đẳng Nghề KTTB Y tế trong năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017. Để hoàn thành được những mục tiêu trên, cần phải có sự cố gắng nỗ lực vượt bậc cũng như giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của tập thể công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học Khóa 1 liên thông từ...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học Khóa 1 liên thông từ...

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế...

Thứ ba, 29/05/2018
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động – Sơ kết công tác...
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động – Sơ kết công tác...

Thực hiện Quy chế dân chủ, nhằm phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng...

Thứ bảy, 24/03/2018
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52