BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động - - Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai kế hoạch năm học 2017 - 2018

Thời gian đăng bài: Thứ ba, 05/09/2017 - 12:31:30

Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế ban hành ngày 25/07/2016.

 

Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2017, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động nhằm tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018.

Tham dự Hội nghị gồm có:

- Th.S Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường

- TS. Nguyễn Hải Hà – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường

- TS. Nguyễn Thị Lụa - Phó Hiệu trưởng nhà trường

Cùng toàn thể các đồng chí là giảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2846.JPG

 Đồng chí Quản Đức Tuyến – Phụ trách phòng TCCB phát biểu khai mạc hội nghị

Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2879.JPG

Th.S Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và phương hướng triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018

Năm học 2016-2017, nhà trường hoạt động với một khí thế mới, các hoạt động trong công tác đào tạo, tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, hành chính quản trị đã dần đi vào nề nếp. Cơ cấu tổ chức, cán bộ của nhà trường có sự thay đổi lớn, dù bước đầu bỡ ngỡ nhưng đã và đang phát huy hiệu quả hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các phòng khoa, trung tâm và các tổ chức đoàn thể, tập thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên của Trường Cao đẳng nghề KTTB Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017 trên nhiều mặt.

Công tác chính trị, tư tưởng:

Nhận thức công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của nhà trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền đơn vị và các tổ chức đoàn thể thường xuyên phổ biến, học tập nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ chính trị, kinh tế trong và ngoài nước cho Cán bộ, viên chức, đã tổ chức vận dụng triển khai các đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn của Trường một cách nghiêm túc và có hiệu quả, nhất là các chủ trương phát triển ngành dạy nghề và ngành trang thiết bị y tế. Công tác phổ biến pháp luật được chú trọng, kết hợp nhiều biện pháp để tuyên truyền pháp luật, ngoài giảng dạy trên lớp cho sinh viên, những văn bản pháp luật quan trọng được hệ thống hóa trong sổ tay, được đăng tải trên website, gửi về các đơn vị…

Tình hình tư tưởng chính trị trong trường ổn định và có nhiều bước phát triển, tập thể nhà trường đoàn kết nhất trí. Công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường đang có chuyển biến tích cực trong tác phong, nề nếp làm việc hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường.

Công tác đào tạo:

Về công tác tuyển sinh các lớp chính quy: nhà trường tiếp tục duy trì các hình thức tuyển sinh như: thông báo, gửi công văn tới các sở y tế, trung tâm y tế, bệnh viện các tỉnh.

            Nhà trường vẫn tiếp tục tuyển sinh liên kết với Đại học Bách Khoa, chuyên ngành kỹ thuật y sinh.

Năm học vừa qua, để triển khai NĐ 36 và TT 39, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Y tế giao, nhà trường đã khẩn trương và tích cực xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo cho khóa học Phân loại Trang thiết bị Y tế. Do đó nhà trường đã mở thêm được một số lớp Phân loại Trang thiết bị Y tế. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực quảng bá và thông tin tuyên truyền để mở các lớp đào tạo liên tục khác.

Các công việc thực hiện theo kế hoạch đào tạo cho các lớp chính quy trong trường vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bao gồm:

- Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, thi, trao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý SV K39, SV lớp Liên thông trung cấp, cũng như các học viên của các lớp ngắn hạn trong năm học qua nghiêm túc, đúng quy chế.

- Thực hiện việc đánh giá xếp loại SV khi kết thúc học kỳ, khóa học theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính giáo vụ. Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các Phòng, Khoa, Trung tâm, các lớp SV về thực hiện Quy chế thi, kiểm tra, nội quy, quy chế về đào tạo theo thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH từ đó xây dựng các biểu mẫu nghiệm thu giờ giảng, tổng hợp giờ coi, chấm thi kiểm tra để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ giáo viên theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Công tác quản lý, giám sát đào tạo tiếp tục được thực hiện nghiêm túc.

- Lấy phiếu ý kiến từ học viên, sinh viên. Thông qua tổng hợp kết quả, BGH, phòng đào tạo đã những điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong trường;

- Giám sát, kiểm tra, đôn đốc các khoa, đội ngũ giáo viên và SV thực hiện tốt các nội quy, quy chế đào tạo, thi, kiểm tra...

Việc theo dõi, quản lý SV, hướng dẫn, giúp đỡ các em hoà đồng, sống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, an toàn trong môi trường giáo dục được thực hiện rất nghiêm túc.

Công tác kiểm tra, điểm danh của giáo viên và phòng đào tạo được thực hiện nghiêm túc, chấn chỉnh nề nếp học tập của sinh viên.

Trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Hội thi SV giỏi nghề cho hai khóa K40, K41. Tổ ra đề và chấm thi đã thực hiện tuyển chọn và ôn tập cho 13 sinh viên.

Công tác hội giảng tiếp tục được thực hiện, trường xây dựng được kế hoạch và tổ chức thành công Hội giảng giáo viên dạy nghề trong trường theo 2 bước: Hội giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường. Hội giảng đã là một ngày hội để phát động GV thi đua yêu nghề, nâng cao năng lực giảng dạy và trình độ chuyên môn.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ chỉnh sửa chương trình mô đun, chương trình môn học và xây dựng chương trình đạo tạo một cách cụ thể cho 43 môn học, module. Trên cơ sở các chương trình đào tạo đã được chỉnh sửa, năm học mới sẽ áp dụng theo chương trình này.

Công tác tổ chức cán bộ:

Trường đã xây dựng Đề án đổi tên trường theo Luật Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ Y tế, được Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh và Xã hội chấp thuận và ra quyết định đổi tên thành trường Cao đằng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế.

Trong năm vừa qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu đã rà soát, cơ cấu lại tổ chức các đơn vị theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Hiện nay, tổ chức bộ máy các đơn vị của trường hiện nay gồm 5 phòng, 4 khoa chuyên môn, 01 trung tâm dịch vụ.

Năm học vừa qua, nhà trường đã xây dựng và ban hành được 13 văn bản: Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức và người lao động; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Quy định quản lý ngày công, giờ công lao động; Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo và nâng lương trước thời hạn; Quy định về việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường CĐN KTTB Y tế; Quy định công tác dự giờ giáo viên; Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy; Quy định chế độ làm việc của giáo viên; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016; Quy tắc ứng xử thực hiện trong trường CĐN KTTB Y tế; Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

Công tác thi đua khen thưởng của nhà trường luôn được chú trọng, coi công tác thi đua khen thưởng là động lực hoạt động cho các hoạt động. Ngoài việc xây dựng dự thảo quy chế, trường cũng hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí bình xét hướng tới công bằng và minh bạch trong vấn đề xét thi đua.

Việc thực hiện chế độ, chính sách: thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động như: xét tăng lương, tăng thâm niên giáo viên, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, cũng như đảm bảo chế độ cho công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời.  

Công tác hành chính quản trị:

 Các hoạt động hành chính được thực hiện một cách kịp thời, đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường được thông suốt: triển khai công văn đi, công văn đến, công văn nội bộ, quản lý lữu trữ hồ sơ, bảo quản con dấu... được triển khai theo quy chế văn thư lưu trữ của trường.

 Công tác tổ chức các sự kiện được chú trọng quan tâm, các dịp quan trọng được nhà trường tổ chức trang trọng, tiết kiệm. Năm vừa qua nhà trường chủ trương thực hiện tổ chức các sự kiện của trường theo chương trình, kế hoạch cụ thể, đặc biệt là các kỳ khai giảng, bế giảng các lớp ngắn hạn, chính quy... góp phần quảng bá hình ảnh nhà trường tới học viên. Các dịp lễ lớn của đất nước của trường đều có băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động.

Năm học vừa qua, trường đã hoàn thành dự án sửa chữa nâng cấp trường giai đoạn 1. Lập dự án và hoàn thành công tác sửa chữa tầng 3 nhà C.

            Thực hiện việc đúng theo quy định về quản lý tài sản như công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, máy móc, trang thiết bị, thanh lý máy móc, trang thiết bị, vật tư hư hỏng, hết giá trị sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng

Công tác quản lý vật tư và thiết bị dạy học:

Về quản lý sử dụng trang thiết bị, phòng thực hành đã thực hiện nghiêm túc quy định quản lý tài sản của trường. Thiết bị được quản lý bằng hệ thống sổ sách, văn bản theo quy định. Mỗi thiết bị đào tạo đều có 01 sổ nhật ký sử dụng thiết bị và sổ theo dõi sửa chữa thiết bị, mỗi phòng thực hành đều có sổ nhật ký hoạt động phòng TNCB- THTB và sổ theo dõi mượn trả thiết bị- phương tiện kỹ thuật- dụng cụ. Ngoài ra mỗi phòng thực hành đều có một Bảng biểu để treo quy trình vận hành cho từng thiết bị và các nội quy quy định và các loại biên bản để phục vụ Dạy và Học.

Về cơ bản cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư, trang thiết bị dạy học phục vụ cho các hoạt động giảng dạy học tập của giảng viên và sinh viên.

Công tác tài chính kế toán:

Nhà trường tiếp tục thực hiện khoán chi theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, để thực hiện thu chi phù hợp với tình hình hiện tại, đồng thời tăng cường chi cho hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động thi đua khen thưởng để khuyến khích những nhân tố tích cực, nhà trường đã sửa đổi và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 2016. Theo đó, nhiều hoạt động chuyên môn đã được chú trọng và tạo điều kiện về kinh phí để thực hiện.

Trung tâm dịch vụ:

Đảng ủy, Ban giám hiệu hết sức quan tâm, tạo điều kiện và thường xuyên chỉ đạo cho hoạt động của Trung tâm dịch vụ. Bước đầu hoạt động, Trung tâm đã xây dựng được một số khách hàng để làm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, Trung tâm đã có thu nhập đảm bảo hoạt động, tăng thu nhập nhập cho một số giáo viên nhà trường. Đặc biệt năm học vừa qua trung tâm triển khai thêm dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế theo nghị định 36, bước đầu mang lại hiệu quả và uy tín cho trung tâm cũng như cho nhà trường.

Tuy nhiên hoạt động của Trung tâm vẫn chưa tương xứng với chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm, nhiều mảng dịch vụ khác cần tiếp tục được khai thác có hiệu quả hơn.

Các hoạt động khác:

Công tác thông tin tuyên truyền trong năm qua được nhà trường hết sức chú trọng và quan tâm. Hình ảnh nhà trường được tuyên truyền qua nhiều hình thức. Công tác tuyên truyền góp phần không nhỏ vào sự thành công trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường.

Nội dung website liên tục được cập nhật, bổ sung. Các sự kiện lớn nhỏ của nhà trường đều được tuyên truyền trên website của trường.

Nhà trường cũng phối hợp với các báo, tạp chí của Bộ Y tế, Tổng cục dạy nghề, Hội thiết bị Y tế Việt Nam, Đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của trường.

Hoạt động công đoàn luôn được nhà trường quan tâm và tạo mọi điều kiện để hoạt động. Như hỗ trợ công đoàn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của công đoàn ngành, trong công tác tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, nghỉ mát... Hoạt động công đoàn đã góp phần vào xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho cán bộ giáo viên nhà trường.

Công tác đoàn thanh niên cũng được nhà trường chú trọng và tạo điều kiện để phát triển. Cùng với công đoàn, đoàn thanh niên cũng đã phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng 20.11 và tham gia hội thao của công đoàn ngành và đảng ủy khối tổ chức.

Năm vừa qua, đoàn trường cũng đã tổ chức thành công đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào ban chấp hành, đồng thời ban chấp hành mới đã phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học tới.

Kết luận: Năm học 2016-2017 vừa qua, hoạt động của nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, và hiệu quả, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đã từng bước đi vào nề nếp. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, mỗi mặt hoạt động của trường vẫn còn có các  hạn chế nhất định. Năm học 2017 - 2018 toàn thể công chức, viên chức, người lao động trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2881.JPG

 Đồng chí Phạm Thị Phương Anh  – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo hoạt động của Công đoàn trường năm 2016 - 2017 & phương hướng hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2898.JPG

 Đồng chí Đỗ Hữu Việt - Trưởng ban Thanh tra nhân dân Báo cáo công tác thanh tra.

 

Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2901.JPG

Đồng chí Nguyễn Thị Lụa - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao tặng  cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2906.JPG

 Đồng chí Nguyễn Hữu Tư -  Hiệu trưởng nhà trường trao tặng cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2016 - 2017.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2909.JPG

 Đồng chí Nguyễn Hữu Tư -  Hiệu trưởng nhà trường trao tặng cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2016 - 2017. Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2911.JPG

 Đồng chí Nguyễn Thị Lụa - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao tặng cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2016 - 2017.

Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2912.JPG

 Đồng chí Nguyễn Hữu Tư -  Hiệu trưởng nhà trường trao tặng cho tập thể đạt danh hiệu Tập thể  Lao động tiên tiến năm học 2016 - 2017.

 

Description: C:\Users\syminh\Desktop\HNCBCNVC\IMG_2915.JPG

Đồng chí Trần Thị Vân - Thư ký Hội nghị thông qua Nghị quyết và Biên bản Hội nghị.

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Tổng kết năm học 2017-2018...
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Tổng kết năm học 2017-2018...

Thực hiện Quy chế dân chủ, nhằm phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng...

Thứ sáu, 31/08/2018
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng các đơn vị
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trưởng các đơn vị

Thực hiện Đề án số 135/ĐA-CĐTTB ngày 15 tháng 06 năm 2018 của trường Cao đẳng...

Thứ ba, 21/08/2018
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52