BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Thư của Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng các thầy cô nhân dịp 20/11

Thời gian đăng bài: Thứ ba, 22/11/2016 - 12:12:53

Thư của Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng các thầy cô nhân dịp 20/11

Lễ Công bố Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị...
Lễ Công bố Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị...

Sáng ngày 06/12/2017, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật thiết bị y tế...

Thứ năm, 07/12/2017
Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế làm việc với trung tâm...
Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế làm việc với trung tâm...

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam với Bộ Y tế, Lao...

Thứ sáu, 08/12/2017
Thầy và trò Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế Thi đua...
Thầy và trò Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế Thi đua...

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng dạy: “Thi đua là yêu nước –...

Thứ năm, 23/11/2017
Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52