BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Khoa xét nghiệm & Khoa học cơ bản

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Bích Thủy

1970

 

Th.S  Tiếng Anh

2

Lê Thị Anh Thư

1982

 

Th.S  Vật lí

3

Lê Văn Minh

1981

 

Th.S Toán

4

Nguyễn Thị Hải Vân

1976

 

Th.S Tiếng Anh

5

Phùng Minh Đức

1980

 

Th.S Toán

6

Hồ Tiến Công

1966

 

Th.S QL Khoa học công nghệ

7

Nguyễn Thị Hồng  Cẩm

1985

 

Th.S Khoa học máy tính

8 Nguyễn Phương Thúy 1984   Cử nhân Điện tử Y sinh
9 Lê Thị Lan 1983  

 

Th.S

 

10 Vũ T. Kim Thoa 1987   Th.S

 

 

       
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52