BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Khoa xét nghiệm & Khoa học cơ bản

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Lụa

1984

Phụ trách Khoa

Tiến sĩ Hóa vô cơ

2

Nguyễn Bích Thủy

1970

 

Th.S  Tiếng Anh

3

Thái Thanh Nga

1980

 

Th.S  Kỹ thuật

4

Lê Thị Anh Thư

1982

 

Th.S  Vật lí

5

Quản Đức Tuyến

1976

 

Cử nhân Luật

6

Lê Văn Minh

1981

 

Th.S Toán

7

Nguyễn Thị Hải Vân

1976

 

Th.S Tiếng Anh

8

Phùng Minh Đức

1980

 

Th.S Toán

9

Phạm Thị Phương Anh

1977

 

Th.S Khoa học giáo dục

10

Hồ Tiến Công

1966

 

Th.S QL Khoa học công nghệ

11

Hà Thanh Phong

1980

 

Th.S Kỹ thuật điện tử

12

Nguyễn Thị Hồng  Cẩm

1985

 

Th.S Khoa học máy tính

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52