BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Phòng đào tạo

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Đình Sinh

1956

Trưởng phòng

Kỹ sư chế tạo máy

2

Lê Hải Thanh

1974

Phó phòng

Th.S QL Khoa học công nghệ

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

1978

 

Kỹ sư Tin học

4

Vương Thị Diện

1984

 

Cử nhân Kế toán

5

Trần Trọng  Dũng

1983

 

Cử nhân chế tạo máy

6

Trần Thị Vân

1987

 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

7

Đinh Chu Hoài Nam

1987

 

Kỹ sư Bảo hộ lao động

8

Nguyễn Mạnh Hùng

1970

 

Lái xe

9

Đỗ Thị Hằng

1978

 

Cử nhân Văn hóa

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52