BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Phòng hành chính quản trị

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Lê Quyết Thắng

1976

Phụ trách Phòng

Cử nhân kinh tế

2

Nguyễn Hữu Dũng

1969

 

Kỹ sư chế tạo máy

3

Đỗ Bích Thu

1963

 

Trung cấp văn thư

4

Vũ Quang Vinh

1971

 

Lái xe

5

Phạm Quang Toàn

1958

 

Bảo vệ

6

Đặng Thị Ngọc Bích

1963

 

Bảo vệ

7

Nguyễn Anh Dũng

1980

 

Cử nhân giáo dục thể chất

8

Dương Đình Thăng

1964

 

Bảo vệ

9

Nguyễn Trọng Thiện

1983

 

Trung học sửa chữa điện CN

10

Đặng Thị Hòa

1991

 

Trung cấp Y Tuệ Tĩnh

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52