BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Phòng tổ chức cán bộ

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Lê Quyết Thắng

1977

Trưởng phòng

Cử nhân Khoa học

2

Đỗ Bích Thu

1963

 

Trung cấp văn thư

3

Nguyễn Thị Kim Nhung

1969

 

Y tá

4

Nguyễn Thị Thanh Nga

1980

 

Cử nhân Kinh tế

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52