BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị Y tế

 

GIỚI THIỆU
Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thiết bị Y tế được thành lập theo quyết định số 1063/2002/QĐ - BYT ngày 01/4/2002 của Bộ Trưởng Bộ Y tế là Bộ phận sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên thuộc trường Kỹ thuật thiết bị Y tế; có con dấu và tài khoản riêng; có địa điểm đóng tại Phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tên Tiếng Việt: Trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị Y tế
Tên Tiếng Anh: Center of Medical Equipment Tech Service (viết tắt là CMETS) 
Trụ sở: Số 1, ngõ 89, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.5763450
Email liên hệ: cmets.ttdv@gmail.com

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Trung tâm có chức năng cung ứng các dịch vụ: tư vấn, hướng dẫn khai thác sử dụng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Y tế, cung ứng các loại vật tư, thiết bị Y tế phục vụ theo yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành Y tế; phục vụ đào tạo theo chế độ hợp đồng Trường CĐN Kỹ thuật thiết bị Y tế.

II. Trung tâm có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Thực hiện các chương trình thực tập cho học sinh theo kế hoạch đào tạo của Trường CĐN Kỹ thuật thiết bị Y tế.

2. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trang thiết bị  Y tế.

3. Tư vấn, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Y tế và thiết bị điện trong và ngoài ngành Y tế.

4. Thực hiện các dịch vụ cung ứng Vật tư, thiết bị y tế, Kiểm tra, Kiểm định, Phân loại Trang thiết bị y tế theo danh mục được cấp phép.

5. Thực hiện các công việc khác khi hiệu trưởng giao.

 

CÁC BIỂU MẪU: 

1. Mẫu PL - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

2. Mẫu PL - 07 Mô tả tóm tắt TTBYT

3. Mẫu PL - 08 Tài liệu kỹ thuật ..in vitro

4. Mẫu PL - 09 Dữ liệu thử lâm sàng

5. Quy trình - PL TTBYT

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52