BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Trung tâm thực nghiệm và công nghệ cao

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Xuân Dương

1974

Phó Giám đốc

Kỹ sư Điện tử viễn thông

2

Phạm Văn Ân

1980

Giảng viên

Th.S Kỹ thuật điện tử

3

Nguyễn Huy Triển

1979

Giảng viên

Th.S Vật lý  Kỹ thuật – Y sinh

4

Trương Việt Cường

1978

Giảng viên

Kỹ sư Điện tử viễn thông

5

Nguyễn Quốc Đạt

1978

Giảng viên

Th.S Điện tử viễn thông

6

Nguyễn Văn Sơn

1980

Giảng viên

Kỹ sư Điện tử viễn thông

7

Nguyễn Đình Hoàn

1982

Giảng viên

Th.S Kỹ thuật điện tử

8

Lê Thị Lan

1983

Giảng viên

Kỹ sư Điện, Điện tử

9

Nguyễn Phương Thúy

1984

Giảng viên

Kỹ sư Điện, Điện tử

10

Vũ Thị Kim Thoa

1987

Giảng viên

Th.S Hóa học

11

Nguyễn Thị Bình

1985

Giảng viên

Th.S Sư phạm kỹ thuật

12

Trần Thị Phượng

1983

Giảng viên

Th.S Kỹ thuật điện tử

13

Nguyễn Ngọc An

1987

Giảng viên

Kỹ sư Kỹ thuật điện tử viễn thông

14

Nguyễn Ánh Sáng

1982

Trợ giảng

Kỹ sư Điện tử viễn thông

15

Nguyễn Huy Hoàng

1986

Trợ giảng

Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử viễn thông

16

Phạm Ngọc Luân

1992

Kỹ thuật viên

Cao đẳng nghề KTTB Điện tử Y tế

17

Nguyễn Duy Khánh

1992

Kỹ thuật viên

Cao đẳng nghề KTTB Xét nghiệm Y tế

18

Phan Văn Toàn

1980

Kỹ thuật viên

Cao đẳng nghề KTTB Điện tử Y tế

19

Nguyễn Văn Phúc

1990

Kỹ thuật viên

Cao đẳng nghề KTTB Xét nghiệm Y tế

20

Vi Văn Hợp

1988

Trợ giảng

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52