Tuyển dụng kỹ thuật viên Thiết bị Y tế 
BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Tuyển dụng kỹ thuật viên Thiết bị Y tế

Thời gian đăng bài: Thứ bảy, 02/09/2017 - 8:38:28

Tuyển dụng kỹ thuật viên Thiết bị Y tế

Thông báo Tuyển dụng
(Thứ năm, 27/07/2017 - 9:53:08)
Tuyển nhân viên kỹ thuật
(Thứ hai, 19/06/2017 - 14:32:44)
Thông tin Tuyển dụng
(Thứ hai, 08/05/2017 - 11:15:33)
Thông tin Tuyển dụng
(Thứ năm, 04/05/2017 - 8:16:49)
Công thức trí nhớ bí mật
(Chủ nhật, 17/07/2016 - 10:29:30)
Hơn 1.000 đầu việc chờ sinh viên Hà Nội
(Thứ ba, 24/05/2016 - 9:48:50)
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52