Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế 
BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Lịch sử hình thành

Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế được thành lập theo Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 14/8/1973 của Bộ trưởng Bộ Y tế, là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Cục vật tư Xây dựng cơ bản Bộ Y tế và được đặt cạnh Xí nghiệp sửa chữa thiết bị...

Xem chi tiết

Sơ đồ tổ chức

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, nhiều bằng khen của Bộ Y tế, Bộ lao động thương binh...

Xem chi tiết

Quá trình thành lập trường

Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống pháp, tại chiến khu Việt Bắc, Đảng và Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ quốc phòng tập hợp những kỹ sư, công nhân có ít nhiều hiểu biết về cơ khí và điện máy về làm việc trong các xí nghiệp quốc phòng...

Xem chi tiết


 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52