BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Thời khóa biểu Lớp đào tạo ngắn hạn "Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt"

 

 

               BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CĐ KTTB Y TẾ

           

THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN "THIẾT BỊ Y TẾ" (THIẾT BỊ ĐO KIỂM, CHẨN ĐOÁN TẬT KHÚC XẠ MẮT)

ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Số 1/Ngõ 89 Lương Định Của - P. Phương Mai - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

(Thời gian từ ngày: 28/11/2017 đến 02/02/2018 )

Chương trình đào tạo: 02 tháng (Thứ bẩy, Chủ nhật nghỉ)

 

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com