BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm ngành Kỹ thuật Y sinh

KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH  

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ VLVH

NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH

THI NGÀY 28 & 29-10-2017 TẠI VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

 
 

 

 

 

 

I. THỜI GIAN:

- NGÀY 28-10-2017:

+ Sáng : 10h00 Thí sinh có mặt tại viện Đào tạo liên tục – trường ĐHBK Hà Nội (94 Lê Thanh Nghị - HBT – Hà Nội) để nhận phòng thi, thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

+ Chiều:     Thi môn Toán cao cấp

13h30  :      Gọi thí sinh vào phòng thi

14h15  :      Bắt đầu làm bài

16h15  :      Thu bài

- NGÀY 29-10-2017 :

+ Sáng  :    Thi môn Cơ sở ngành

7h00 :                   Gọi thí sinh vào phòng thi

                             7h45 :                   Bắt đầu làm bài

                             9h15:          Thu bài (thi trắc nghiệm)

9h45 :                   Thu bài (thi tự luận)

+ Chiều :    Thi môn Chuyên ngành       

13h30  :      Gọi thí sinh vào phòng thi

14h15  :      Bắt đầu làm bài

15h45:        Thu bài (thi trắc nghiệm)

16h15  :      Thu bài (thi tự luận)

 

                                                                                    VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

 

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com