Điểm tổng kết Kỳ III - Điện tử K39 
BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Điểm tổng kết Kỳ III - Điện tử K39

Thời gian đăng bài: Thứ tư, 18/11/2015 - 8:58:09

Điểm tổng kết kỳ IV - Điện tử K39
Thứ tư, 18/11/2015 - 8:55:09
Điểm tổng kết Kỳ I - K40 Điện Tử
Thứ tư, 18/11/2015 - 9:01:06
Điểm Tổng kết kỳ V - K38 ĐT
Thứ ba, 04/08/2015 - 15:53:56
Điểm Tổng kết kỳ V - K38 HA1
Thứ ba, 04/08/2015 - 15:52:47
Điểm Tổng kết kỳ V - K38 XN
Thứ ba, 04/08/2015 - 15:44:17
Điểm Tổng Kết lớp ĐT K38
Thứ năm, 23/04/2015 - 3:26:33
Điểm Lớp K38 - HA1
Thứ năm, 23/04/2015 - 2:47:30
Đăng ký tài khoản
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52