BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế

Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /     QĐ-CĐTTB ngày        tháng      năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế)

 

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

Mã ngành, nghề: 6529006

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

1.  Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những Kỹ sư thực hành Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế, làm việc trong ngành trang thiết bị y tế. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Chương trình đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để thực hiện được các công việc như sau:

-    Thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị cơ điện y tế đúng quy trình.

-   Kiểm tra, đánh giá chất lượng các trang thiết bị cơ điện y tế theo các quy định hiện hành.

-   Quản lý trang thiết bị điện tử y tế, xây dựng và tổ chức được kế hoạch lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử y tế.

-      Sử dụng tiếng anh, máy tính để làm việc, để giao tiếp, khai thác tài liệu tiếng việt và các tài liệu tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế.

 

-   Có hiểu biết xã hội và ý thức pháp luật. Có khả năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. Có ý thức đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị.

1.3.  Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp Chương trình đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế, người học đạt Danh hiệu Kỹ sư thực hành Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế và có thể làm việc tại:

-   Các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương: các bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện huyện, bệnh viện tư nhân, phòng khám...

-   Cán bộ quản lý, kinh doanh, kỹ thuật, tư vấn… tại các tập toàn, các công ty liên doanh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trang thiết bị y tế trong nước và quốc tế.

-   Các viện nghiên cứu, các cơ sở đạo tạo về trang thiết bị y tế.

-   Các đơn vị có liên quan đến trang thiết bị y tế khác.

2.  Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

-   Số lượng môn học, mô đun:                                                            44

-   Khối lượng kiến thức toàn khóa:                                                   158 tín chỉ

-   Khối lượng các môn học chung/đại cương:                                  450 giờ

-   Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:                          2745 giờ

-   Khối lượng lý thuyết:                                                                      1416 giờ

-   Thực hành, thực tập, bài tập, thảo luận, thí nghiệm:                   1940 giờ

3.  Nội dung chương trình:

 

MH/ MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

 

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ bài tập

Thi/ kiểm tra

I

Các môn học chung

MH 01

Chính trị

6

90

84

 

6

MH 02

Pháp luật

2

30

28

 

2

MH 03

Giáo dục thể chất

3

60

15

42

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

4

75

31

40

4

 

MH 05

Tin học

4

75

31

40

4

 

MH 06

Ngoại ngữ

6

120

57

57

6

 

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

 

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

 

MH 07

Toán ứng dụng

3

60

26

30

3

 

MH 08

Tiếng anh chuyên ngành

2

45

13

30

3

 

MH 09

Vẽ kỹ thuật

3

60

25

32

3

 

MH 10

Vật lý ứng dụng trong thiết bị y tế

3

60

35

22

3

 

MH 11

Xác suất

2

30

13.5

14.5

2

 

MH 12

Kỹ thuật điện

5

110

50

55

5

 

MH 13

Kỹ thuật xung

4

75

42

29

4

 

MH 14

Linh kiện điện tử

6

120

56

58

6

 

MH 15

Kỹ thuật mạch điện tử

6

120

54

60

6

 

MH 16

Kỹ thuật số

6

120

54

60

6

 

MH 17

Thiết kế mạch

3

75

14

58

3

 

MH 18

Vi điều khiển

4

90

28

58

4

 

MH 19

Cấu trúc máy tính

3

75

32

40

3

 

MH 20

Kỹ thuật đo lường

3

60

44

13

3

 

MH 21

An toàn trang thiết bị y tế

2

30

28

 

2

 

MH 22

Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người

3

45

37

5

3

 

MH 23

Quản lý trang thiết bị y tế

3

45

37

5

3

 

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

 

MĐ 24

Máy theo dõi sản khoa

2

40

14

24

2

 

MĐ 25

Thiết bị phẫu thuật

5

115

52

5

5

 

MĐ 26

Máy ghi sóng điện tim

4

95

42

49

4

 

MĐ 27

Máy ghi sóng điện não

4

80

28

48

4

 

MĐ 28

Máy theo dõi bệnh nhân

5

105

42

58

5

 

MĐ 29

Máy phá rung tim

4

95

42

49

4

 

MĐ 30

Thiết bị trị liệu

4

95

43

48

4

 

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

 

MĐ31

Máy siêu âm đen trắng

4

 0

28

58

4

 

MĐ32

Thiết bị phụ trợ phòng mổ

2

45

14

29

2

 

MĐ33

Nồi hấp tiệt trùng

2

45

14

29

2

 

MĐ34

Lồng ấp trẻ sơ sinh

3

60

28

29

3

 

MĐ35

Máy gây mê kèm thở

3

60

28

29

3

 

MĐ36

Máy siêu âm mầu

4

90

28

58

4

 

MĐ37

Hệ thống xquang kỹ thuật số

3

60

28

29

3

 

MĐ38

Máy xét nghiệm sinh hoá tự động

2

60

15

43

2

 

MĐ39

Máy xét nghiệm huyết học

4

105

26

75

4

 

MĐ40

Máy ly tâm

2

60

15

43

2

 

MĐ41

Kính hiển vi

2

45

15

28

2

 

MĐ42

Máy thở

4

90

44

42

4

 

MĐ43

Máy điện giải khí máu

4

90

30

56

4

                               

 

III

Thực tập tốt nghiệp

MĐ 44

Thực tập tốt nghiệp tại cơ sở

7

315

5

310

 

 

Tổng

158

3510

1416

1940

154

4.  Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1.  Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành áp dụng thực hiện.

4.2.  Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Hàng năm căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của nhà trường và kế hoạch đào tạo theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng nghề, nhà trường sẽ xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

Cụ thể như sau:

 

TT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

- Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

2

Văn hóa, văn nghệ

-   Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

-   Ngoài giờ học hàng ngày

 

3

Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, sinh viên có thẻ đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi giải trí và các hoạt động

đoàn thể

- Đoàn thanh niên, HSSV tổ chức các

hoạt động giao lưu, ccs buổi sinh hoạt

5

Thăm quan, dã ngoại

- Mỗi năm 1 lần

 

4.3.  Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun :

Áp dụng theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể như sau:

-    Hình thức thi: Hình thức thi gồm có thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận); vấn đáp, viết tiểu luận; làm bài tập lớn. Được qui định trong chương trình môn học, mô đun và kế hoạch đào tạo của Trường.

-   Thời gian tổ chức thi:

+ Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức một kỳ thi chính (Thi lần 1) và một kỳ thi

 

phụ (Thi lần 2).

+ Kỳ thi chính được tổ chức ngay sau khi kết thúc học kỳ cho những môn đã học xong chương trình;

+ Kỳ thi phụ dành cho HSSV không tham dự kỳ thi chính hoặc có điểm học phần (môn học, mô đun) dưới 5 sau kỳ thi chính. Kỳ thi phụ được tổ chức sau kỳ thi chính từ 2- 3 tuần.

- Thời gian nghỉ để ôn thi:

HSSV được nghỉ để ôn tập trước khi thi. Thời gian được qui định:

+ Các môn học từ 30 – 60 giờ, HSSV được nghỉ ôn thi từ 1 – 2 ngày ôn thi (tính cả ngày thứ 7, chủ nhật);

+ Các môn học từ 75 – 120 giờ, HSSV được nghỉ ôn thi từ 2 – 3 ngày ôn thi (tính cả ngày thứ 7, chủ nhật).

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

Áp dụng theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể như sau:

 

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian

1

Chính trị

Viết tự luận

Không quá 2 giờ

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Viết tự luận

Không quá 3 giờ

3

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành

Không quá 8 giờ

 

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52