Trung cấp Điện công nghiệp 
BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Trung cấp Điện công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /   QĐ-CĐKTTB ngày tháng    năm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)

Tên nghề: Điện công nghiệp

Mã nghề: 5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

Thời gian đào tạo: 2 năm

1.   Mục tiêu đào tạo:

                1.1.     Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Trung cấp Điện công nghiệp trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những Kỹ thuật viên Điện công nghiệp, làm việc trong ngành điện công nghiệp. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

1.2.    Mục tiêu cụ thể:

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điện công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để thực hiện được các công việc như sau:

-  Đọc được các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

-  Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện)

-   Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.

-   Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

-   Phán đoán và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường;

-  Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;

-  Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;

-  Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

-  Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

-  Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị;

-  Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;

-  Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

 1.3.     Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp Chương trình đào tạo Trung cấp Điện công nghiệp, người học đạt Danh hiệu Kỹ thuật viên Điện công nghiệp và có thể:

- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

-   Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trìthiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

2.   Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

-   Số lượng môn học, mô đun: 27

-   Khối lượng kiến thức toàn khóa hoc: 2595 tín chỉ

-   Khối lượng các môn học chung/đại cương: 755 giờ

-   Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1717 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 805 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1807giờ

3.   Nội dung chương trình:

 

Mã MH/ MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

 

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ bài tập

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

MH 01

Chính tri

2

30

22

8

2

MH 02

Pháp luật

1

15

10

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

3

27

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng

2

45

19

35

2

MH 05

Tin học

2

30

13

17

1

MH 06

Ngoại ngữ

3

60

30

30

3

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

MH 07

An toàn lao động

2

30

13

15

2

MH 08

Mạch điện

6

120

70

44

6

MH 09

Vẽ kỹ thuật

2

30

14

14

2

MH 10

Vẽ điện

2

30

10

18

2

MH 11

Vật liệu điện

2

30

15

13

2

MH 12

Khí cụ điện

2

45

17

25

3

MĐ 13

Điện tử cơ bản

8

180

64

108

8

MĐ 14

Kỹ thuật nguội

2

40

8

30

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

MĐ 15

Thiết bị điện gia dụng

5

120

30

85

5

MĐ 16

Đo lường điện

4

85

26

55

4

MĐ 17

Máy điện

5

100

55

40

5

MĐ 18

Sửa chữa và vận hành máy điện

7

200

23

170

7

MĐ 19

Cung cấp điện

5

90

60

25

5

MĐ 20

Trang bị điện

5

90

53

32

5

MĐ 21

Thực hành trang bị điện

8

230

30

192

8

MĐ 22

PLC cơ bản

6

155

44

105

6

MĐ 23

Kỹ thuật số

6

120

50

65

5

II.2

Các môn học, mô đun tự chọn

MĐ 24

Kỹ thuật lạnh

6

120

60

54

6

MĐ 25

Máy điện 2

5

150

20

124

6

MĐ 26

Trang bị điện 2

3

90

15

69

6

III

Thực tập tốt nghiệp

 

MĐ 27

Thực tập tốt nghiệm

7

320

 

320

 

 

Tổng cộng

107

2595

755

1717

142

4.   Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1.      Các môn học chung bắt buộc do Bộ lao động – Thương binh và xã hội phối hợp với các Bộ/nghành tổ chức xây dựng và ban hành áp dụng thực hiện.

4.2.      Hướng dẫn   xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Hàng năm căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của nhà trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng nghề nhà trường sẽ xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

Cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

- Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

 

2

 

Văn hóa, văn nghệ

-   Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

 

-   Ngoài giờ học hàng ngày

 

 

3

Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, sinh viên có thẻ đến thư viện đọc sách và tham khảo tài

liệu

 

 

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần

 

4

Vui chơi giải trí và các hoạt động đoàn thể

- Đoàn thanh niên, HSSV tổ chức các

hoạt động giao lưu, ccs buổi sinh hoạt

5

Thăm quan, dã ngoại

- Mỗi năm 1 lần

4.3.     Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun :

Áp  dụng  theo  Thông  tư  số  09/2017/TT-BLĐTBXH  của  Bộ  trưởng  Bộ  lao động thương binh và xã hội ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc Quy định việc

tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể như sau:

-   Hình thức thi: Hình thức thi gồm có thi viết (Trắc nghiệm hoặc tự luận); vấn đáp, viết tiểu luận; làm bài tập lớn. Được qui định trong chương trình môn học và kế hoạch đào tạo của Trường.

-   Thời gian tổ chức thi:

+ Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức một kỳ thi chính (Thi lần 1) và một kỳ thi phụ (Thi lần 2).

+ Kỳ thi chính được tổ chức ngay sau khi kết thúc học kỳ cho những môn đã học xong chương trình;

+ Kỳ thi phụ dành cho HSSV không tham dự kỳ thi chính hoặc có điểm học phần

(môn học, mô đun) dưới 5 sau kỳ thi chính. Kỳ thi phụ được tổ chức sau kỳ thi

chính từ 2- 3 tuần.

-   Thời gian nghỉ để ôn thi:

HSSV được nghỉ để ôn tập trước khi thi. Thời gian được qui định:

+ Các môn học từ 30 – 60 tiết, HSSV được nghỉ ôn thi từ 1 – 2 ngày ôn thi (tính cả ngày thứ 7, chủ nhật);

+ Các môn học từ 75 – 120 tiết, HSSV được nghỉ ôn thi từ 2 – 3 ngày ôn thi (tính cả ngày thứ 7, chủ nhật).

4.4.     Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

Áp  dụng  theo  Thông  tư  số  09/2017/TT-BLĐTBXH  của  Bộ  trưởng  Bộ  lao động thương binh và xã hội ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc Quy định việc

tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể như sau:

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian

1

Chính trị

Viết tự luận

Không quá 2 giờ

2

Lý   thuyết    tổng    hợp

chuyên môn nghề

Viết tự luận

Không quá 3 giờ

3

Thực hành nghề

Thực hành

Không quá 8 giờ

 

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52