Trung cấp Điện tử công nghiệp 
BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Trung cấp Điện tử công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /    QĐ-CĐKTTB ngày  tháng    năm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)

Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp

Mã ngành, nghề: 5520225 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo : Chính quy Đối tượng tuyển sinh:

-   Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

-   Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;

Thời gian đào tạo: 2 năm học

1.  Mục tiêu đào tạo:

1.1.  Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Điện tử công nghiệp nhằm trang bị cho người học có hiểu biết về các nguyên lý, kỹ thuật, thiết bị, hệ thống điện tử trong công nghiệp. Có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật vào trong sản xuất cũng như phát huy được các kiến thức đã học vào thực tế.

1.2.  Mục tiêu cụ thể

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng, của các mạch điện tử cơ bản được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử thông dụng trong công nghiệp.

+ Phân tích, giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, của các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa.

+ Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp.

+ Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp.

+ Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc.

+  Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng   Hồ Chí Minh, hiến pháp, pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của công dân

+ Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát triển kinh tế - xã hội

+ Có hiểu biết về truyền thống dân tộc, của giai cấp công nhân. Đạo đức và nhân cách của người công nhân nói chung và công nhân điện tử nói riêng.

+ Có sức khoẻ để làm việc lâu dài trong các điều kiện khác nhau  về  không gian và thời gian.

+ Có hiểu biết các loại hình thể dục thể thao để tham gia  trong  hoạt  động, sinh hoạt cộng đồng. Có sức khoẻ và ý thức bảo vệ tổ quốc.

+ Biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học được định hướng hoạt động tại các công ty điện tử, cac khu công nghiệp, cac dây truyền sản xuất,...với nhiệm vụ vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện tử trong công nghiệp, các dây truyền sản xuất, các máy công cụ,..

2.  Khối lượng kiến thức và thời gian học

-   Số lượng môn học, mô đun: 22

-   Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90Tín chỉ

-   Khối lượng các môn học chung đại cương: 210 giờ

-   Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1970 giờ

-   Khối lượng lý thuyết: 718 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1350 giờ

Nội dung chương trình

 

Mã MH/

 

 

 

Tên môn học/mô đun

 

 

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/

Bài tập

Thi/ Kiểm

tra

I

Các môn học chung

MH1

Chính trị

2

30

20

8

2

 

MH2

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH3

Giáo dục thể chất

1

30

3

26

1

MH4

Giáo dục quốc phòng

2

45

9

34

2

MH5

Tin học cơ bản

2

30

13

16

1

MH6

Ngoại ngữ

3

60

28

29

3

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

MH 07

Vẽ kỹ thuật

4

60

25

31

4

MH 08

Kỹ thuật điện

4

120

46

65

9

MH 09

Linh kiện điện tử

3

120

56

56

8

MH 10

Kỹ thuật đo lường

4

60

44

12

4

MH 11

Kỹ thuật mạch điện tử

4

120

56

56

8

MH 12

Vi mạch tương tự

4

60

42

14

4

MH 13

Kỹ thuật xung

6

75

43

28

4

MH 14

Kỹ thuật số

6

120

54

61

5

MH 15

An toàn lao động

2

30

24

4

2

MĐ 16

Trang bị điện

3

45

14

28

3

MĐ 17

Điện cơ bản

7

180

60

108

12

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

MĐ 18

Điện tử cơ bản

3

105

15

82

7

MĐ 19

Điện tử công suất

5

135

44

82

9

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

MĐ 20

Kỹ thuật truyền hình

8

210

56

140

14

MĐ 21

Rô bốt công nghiệp

8

210

57

145

8

III

Thực tập tốt nghiệp

MĐ 22

Thực tập tốt nghiệp

8

320

 

320

 

 

Tổng cộng

90

2180

718

1350

111

3.        Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1.   Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

-   Các môn học chung được tổ chức thực hiện theo qui định chung của trường,

đảm bảo sao cho phù hợp với qui mô đào tạo và lực lượng giáo viên.

-   Môn pháp luật nên tổ chức ở đầu khoá; học chung với việc hướng dẫn nội qui, qui định của nhà trường để sinh viên có thể chấp hành tốt các qui định của nhà

trường và pháp luật ngay từ đầu khoá học.

-   Môn chính trị nên tổ chức ở cuối khoá gần với kỳ thi tốt nghiệp, để sau khi học

xong sinh viên có thể tham gia thi tốt nghiệp đảm bảo chất lượng./.

4.2.  Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khoá :

Hàng năm căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của nhà trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã

xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng nghề nhà trường sẽ xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

Cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

- Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

2

Văn hóa, văn nghệ

-   Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

-   Ngoài giờ học hàng ngày

 

3

Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, sinh viên có thẻ đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi giải trí và các hoạt động

đoàn thể

- Đoàn thanh niên, HSSV tổ chức các

hoạt động giao lưu, ccs buổi sinh hoạt

5

Thăm quan, dã ngoại

- Mỗi năm 1 lần

4.3.  Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

Áp dụng theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể như sau:

-   Hình thức thi: Hình thức thi gồm có thi viết (Trắc nghiệm hoặc tự luận); vấn đáp, viết tiểu luận; làm bài tập lớn. Được qui định trong chương trình môn học và kế hoạch đào tạo của Trường.

-   Thời gian tổ chức thi:

+ Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức một kỳ thi chính (Thi lần 1) và một kỳ thi phụ (Thi lần 2).

+ Kỳ thi chính được tổ chức ngay sau khi kết thúc học kỳ cho những môn đã học xong chương trình;

+ Kỳ thi phụ dành cho HSSV không tham dự kỳ thi chính hoặc có điểm học phần (môn học, mô đun) dưới 5 sau kỳ thi chính. Kỳ thi phụ được tổ chức sau kỳ thi chính từ 2- 3 tuần.

-   Thời gian nghỉ để ôn thi:

HSSV được nghỉ để ôn tập trước khi thi. Thời gian được qui định:

+ Các môn học từ 30 – 60 tiết, HSSV được nghỉ ôn thi từ 1 – 2 ngày ôn thi (tính cả ngày thứ 7, chủ nhật);

+ Các môn học từ 75 – 120 tiết, HSSV được nghỉ ôn thi từ 2 – 3 ngày ôn thi (tính cả ngày thứ 7, chủ nhật).

4.4.  Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

-   Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, và có đủ điều

kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp

-    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

Số

TT

Môn thi

Hình Thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

 

- Lý thuyết tổng hợp

nghề nghiệp

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề nghiệp

Bài thi thực hành

Không quá 24 h

-   Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của trường.

 

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52