BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Chương trình đào tạo liên tục Bồi dưỡng kiên thức trang thiết bị Y tế (1 tháng)

 

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

 

1.  Tên khoá học và giới thiệu chung về khoá học:

Tên khóa học: 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Giới thiệu chung

Khóa đào tạo được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ sở y sinh, nguyên lý, cấu tạo, vận hành của một số trang thiết bị y tế phổ biến trong ngành y tế hiện nay.

 

2.  Mục tiêu khoá học

Sau khóa đào tạo, học viên có khả năng về:

Kiến thức:

1.      Trình bày được các nguyên lý cơ bản của các trang thiết bị y tế và các phụ kiện được trang bị trong chương trình đào tạo;

2.      Xác định được các đặc trưng cơ bản của một số TTBYT phổ biến trong ngành y tế;

3.      Trình bày được một số quy tắc quản lý TTBYT hiện nay;

4.      Hệ thống được các phụ kiện của từng TTBYT và các tùy chọn.

Kỹ năng:

1.      Kể tên các thiết bị và các phụ kiện cũng như chức năng, tác dụng của các trang thiết bị có trong chương trình đào tạo;

2.      Liệt kê các TTBYT và các phụ kiện có hệ thống theo các tùy chọn TTBYT; 3. Vận dụng được quy tắc quản lý TTBYT để phân loại và quản lý TTBYT;

4. Lựa chọn được cấu hình của TTBYT tương ứng.

Thái độ:

1.      Ý thức trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp;

2.      Nhận thức rõ trách nhiệm trong việc tuân thủ Nghị định 36/2016/NĐ-CP;

3.      Luôn ý thức thực hiện công việc trong điều kiện thực tế đúng trách nhiệm, khoa học.

 

3.  Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên

Học viên tham gia khoá Đào tạo Bồi dưỡng kiến thức về trang thiết bị y tế là những người có nguyện vọng tìm hiểu về các trang thiết bị y tế được sử dụng trong các bệnh viện. 

 

4.  Chương trình chi tiết  (Mỗi tiết học 50 phút)

 

TT

Tên module

Mục tiêu - Nội dung học tập

Số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1.  

Máy Siêu âm chẩn đoán

1.    Trình bày được cơ sở kỹ thuật siêu âm trong máy siêu âm chẩn đoán bao nguyên ký hoạt động của máy siêu âm; cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đầu d ; các phương pháp tạo ảnh siêu âm

2.    Trình bày được cách vận hành máy siêu âm chẩn đoán ALOKA SSD1000 

3.    Trình bày được các bước thăm khám cơ bản

4.    Trình bày được cách cài đặt chung và cài đặt cơ bản trong máy siêu âm 2D

5.    Vận hành thành thạo máy siêu âm 2D

6.    Lấy ảnh, hiệu chỉnh ảnh và đo đạc trong các mode B, mode M

7.    Cài đặt các thông số cơ bản cho máy SSD 1000 và Logic α200 

8.    Ý thức trách nhiệm trong công việc và đào tạo nghề nghiệp.

 

 

 

 

 10

 

 

 

5

5

2.  

Máy thở

1.    Giải thích được các thông số cơ bản của máy thở;

2.    Trình bày được các phương thức hô hấp nhân tạo trong máy thở.

3.    Vận hành được máy thở đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật;

4.    Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, đề xuất được phương án hợp tác với chuyên gia kỹ thuật;

5.    Cẩn trọng trong công tác an toàn điện và an toàn lao động.

 

 

10

 

 

5

5

3.  

Nồi hấp tiệt trùng

1.    Phân tích các pp tiệt trùng, khử trùng và ưu, nhược điểm của các pp này;

2.    Trình bày được cấu tạo chung và chức năng các bộ phận của nồi hấp tiệt trùng;

3.    Phân tích các thông số kỹ thuật cơ bản, đặc điểm của nồi hấp tiệt trùng;

4.    Phân tích các bước vận hành, bảo dưỡng được nồi hấp tiệt trùng Study SA-300VFA;

5.    Lựa chọn phương án xử lý sự cố khác nhau;

6.    Chấp hành đúng quy định về an toàn điện;

7.    Luôn ý thức, trách nhiệm trong khi vận hành, bảo dưỡng;

 

 

 

5

 

 

2

3

4.  

Tủ ấm + tủ sấy

1.    Trình bày được ứng dụng của tủ ấm, tủ sấy dùng trong bệnh viện

2.    Trình bày được tác dụng, nguyên lý làm việc của tủ âm, tủ sấy

3.    Phân tích các bước VH được tủ sấy Memmert

4.    Lựa chọn phương án xử lý sự cố khác nhau;

5.    Chấp hành đúng quy định về an toàn điện;

6.    Luôn ý thức, trách nhiệm trong khi VH, BD;

 

 

5

2

3

5.  

Máy xét nghiệm sinh

1.      Xác định chức năng, công dụng, kết cấu chung và TSKT cơ bản của máy XNSH;

2.      Nhận biết được các khối mạch điện cơ bản và giải

 

10

 

5

5

 

TT

Tên module

Mục tiêu - Nội dung học tập

Số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

 

hóa

thích mối liên quan giữa chúng;

3.      Vận hành được máy XNSH theo đúng quy trình;

4.      Tháo, lắp được máy XNSH đúng kỹ thuật, đáp ứng công tác bảo dưỡng, sửa chữa;

5.      Thực hiện bảo dưỡng hàng ngày và bảo dưỡng định kỳ đúng quy trình;

 

 

 

 

6.  

Cơ sở kỹ thuật X quang cao

tần

1.    Trình bày được sơ đồ khối của máy x - quang cao tần.

2.    Trình bày được vai tr  quang trọng của máy x - quang cao tần dùng trong chẩn đoán bệnh.

3.    Phân tích được nguyên lý hoạt động của bộ biến đổi tần số trong máy X - quang.

4.    Phân tích các quy Bảo dưỡng một số bộ phận của máy X-quang đúng quy trình.

5.    Ý thức trách nhiệm trong công việc và đào tạo nghề nghiệp trong điều kiện thực tế đúng trách nhiệm, khoa học.

 

 

15

 

 

 

10

5

7.  

Máy ghi sóng điện tim

1.    Xác định được chức năng, công dụng, kết cấu chung và thông số kỹ thuật của máy ghi sóng điện tim.

2.    Trình bày được nguyên lý hoạt động chung của máy ghi sóng điện tim;

3.    Vận hành được máy ghi sóng điện tim đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật; 

4.    Ý thức được tác phong công nghiệp, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người và thiết bị. 

 

 

10

 

 

5

5

5

Máy theo dõi

.

bệnh nhân

1.    Xác định được chức năng, công dụng, kết cấu, đặc trưng kỹ thuật của máy TDBN và hệ thống theo dõi bệnh nhân;

2.    Xác định cơ sở y sinh, phương pháp, các trang thiết bị cần có để thu nhận các thông số sinh lý thường dùng trong máy TDBN;

3.    Kể tên và nêu chức năng các thiết bị và các phụ kiện của máy TDBN;

4.    Vận dụng được quy định sử dụng an toàn máy TDBN để thực hiện bảo quản và đảm bảo an toàn;

5.    Lựa chọn được cấu hình cơ bản cho một máy TDBN cơ bản.

6.    Có tinh thần hợp tác, chủ động đề xuất các phương án lựa chọn máy.

 

 

 

 

 10

 

 

5

5

7

.Máy tạo oxy

1.    Xác định được chức năng, công dụng, kết cấu, đặc trưng kỹ thuật của máy tọ 

2.    Xác định cơ sở y sinh, phương pháp, các trang thiết bị cần có để thu nhận các thông số sinh lý thường dùng trong máy TDBN;

3.    Kể tên và nêu chức năng các thiết bị và các phụ kiện của máy TDBN;

4.    Vận dụng được quy định sử  dụng an toàn máy TDBN để thực hiện bảo quản và đảm bảo an toàn;

5.    Lựa chọn được cấu hình cơ bản cho một máy TDBN

 

 

 

5

 

 

 

2

3

TT

Tên module

Mục tiêu - Nội dung học tập

Số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

 

 

cơ bản.

6. Có tinh thần hợp tác, chủ động đề xuất các phương án lựa chọn máy.

 

 

 

1

Quản lý

TTBYT

.

trong bệnh viện

1.    Tìm hiểu về một số phương pháp quản lý TTBYT và chính sách liên quan đến TTBYT hiện nay đang được áp dụng tại một số bệnh viện; 

2.    Hiểu được một số khái niệm liên quan đến công nghệ y tế, môi trường y tế, hệ thống thông tin y tế và quản trị hệ thống y tế.

3.    So sánh về cơ sở vật chát, TTBYT và phương pháp quản lý của cơ sở và của một bệnh viện tương tự;

4.    Vận dụng công tác quản lý để tư vấn thay đổi trong phương pháp quản lý TTBYT để nâng cao chất lượng sử dụng TTBYT tại cơ sở;

5.    Rèn luyện trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp;

6.    Nhận thức được trách nhiệm trong việc tuân thủ Nghị định 36/2016/NĐ-CP và thông tư 39/2016/TT-BYT.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

5

5

2

Tổng quan

.về quản lý

TTBYT

1.    Trình bày được khái niệm, đặc điểm chung của trang thiết bị y tế;

2.    Quản lý trang thiết bị hiện thời;

3.    Phương thức quản lý trang thiết bị y tế theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP và thông tư 39/2016/TT-BYT.

4.    Vận dụng được các quy định quản lý TTBYT để thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, lưu hành các TTBYT. 

5.    Rèn luyện trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp;

6.    Nhận thức được trách nhiệm trong việc tuân thủ Nghị định 36/2016/NĐ-CP và thông tư 39/2016/TT-BYT.

 

 

 10

 

 

5

5

3

Tổng kết,

.

giải đáp

1.    Giải đáp các thắc mắc

2.    Bế giảng

3.    Phát chứng chỉ

5

5

 

 

 

Tổng số tiết

105

56

49

 

5.  Tài liệu dạy – học chính thức và tài liệu tham khảo - Tài liệu học tập:  

[1] Bộ tài liệu tổng hợp, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật thiết bị y tế - Bộ Y tế, 2010, tài liệu dùng cho học viên.

- Tài liệu tham khảo:

[1]  Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế 

[2]  Nghị định: 36/2016/NĐ-CP

[3]  Thông tư  số: 39/2016/TT-BYT

6.  Phương pháp dạy – học

Các bài giảng trong chương trình đào tạo áp dụng phương pháp giảng dạy lý thuyết đan xen thực hành: 

- Phần lý thuyết sử dụng phương pháp giảng dạy: thuyết trình – thảo luận, đàm thoại  nêu-giải quyết vấn đề;  

(Thực hiện trên các bài giảng điện tử, tài liệu phát tay, tài liệu tham khảo) - Phần thực hành sử dụng phương pháp giảng dạy: 

    + Đàm thoại nêu-giải quyết vấn đề áp dụng cho các bài giảng cần truyền tải thông tin cơ bản, kiến thức nền tảng, cơ sở cho người học;

    + Thao tác mẫu – quan sát – giải thích – luyện tập áp dụng cho các bài giảng cần rèn luyện kỹ năng cho người học

+ Phân nhóm khi hướng dẫn học viên thảo luận, giải quyết vấn đề hoặc luyện tập bài thực hành.

(Thực hiện trên các tài liệu tham khảo, Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành trang thiết bị y tế)

 

7.  Tiêu chuẩn giảng viên và trợ giảng 1) Tiêu chuẩn giảng viên:

-                        Là các chuyên gia, giảng viên, giảng viên thỉnh giảng, cán bộ khoa học, kỹ sư có kinh nghiệm về các TTBYT có trong chương trình cũng như trong lĩnh vực quản lý TTBYT, kỹ thuật TTBYT.

-                        Đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật Giáo dục số: 38/2005/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số: 44/2009/QH12 và đạt tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ Y tế.

2) Tiêu chuẩn trợ giảng:

-              Là các chuyên gia, giảng viên, cán bộ khoa học, kỹ sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý TTBYT, kỹ thuật TTBYT và y-dược học; 

-              Đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp số: 74/2014/QH13 và đạt tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ Y tế.

 

8.  Thiết bị, học liệu cho khoá học

-                        Yêu cầu về hội trường/lớp học: Ph ng học có cơ sở vật chất tại chỗ đáp ứng các tiêu chuẩn cho tối thiểu 35 học viên. 

-                        Trang thiết bị, học liệu phục vụ các module trong chương trình đào tạo: thiết bị y tế trực quan; video clip; hình ảnh trực quan; mẫu phiếu thực hành, …;

-                        Trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy: projector, máy tính, máy in, scanner, hệ thống âm thanh, bảng từ, bảng viết, mạng Internet,…

 

9.  Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình

9.1.  Phân bổ thời gian khóa học

-       Quỹ thời gian: 105 giờ, học liên tục các buổi tối trong tuần.

-       Phân bổ thời gian: Thời gian học lý thuyết đan xen với học thực hành. Thực hành tại chỗ bằng các ví dụ, dẫn chứng cụ thể - Thời khóa biểu: 

+ Xây dựng cho 21 buổi học các tối trong tuần. Mỗi tối học 5 giờ      + Thời gian học: từ 17h30 đến 21h45 hàng ngày.

9.2.  Tổ chức khóa học:

-  Đơn vị tổ chức:

-  Đơn vị chủ trì và thực hiện: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế

+ Tuyển sinh: Liên tục theo nhu cầu của các đơn vị và người học có nhu cầu

+ Tổ chức khai giảng, bế giảng, quản lý lớp học

-  Kinh phí đào tạo: Kinh phí đào tạo do người học đóng góp

-  Cách triển khai: Đào tạo liên tục, tập trung 

-  Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế

 

10.  Đánh giá và cấp giấy chứng chỉ đào tạo liên tục

10.1. Đánh giá:

-  Chuyên cần: Tham gia đầy đủ các buổi học. Thời gian vắng mặt không vượt quá 20% thời gian học tập của toàn khóa học.

-  Đánh giá thường xuyên trong quá trình học: Tích cực đóng góp xây dựng bài học  - Đánh giá kết thúc: Tổng hợp điểm của 04 bài kiểm tra.

10.2. Cấp chứng chỉ:

Chứng chỉ đào tạo liên tục theo Thông tư 22/2013/TT-BYT được cấp cho những học viên có đủ các điều kiện sau đây:

1)  Tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình đào tạo;

2)  Có đủ 04 bài kiểm tra trắc nghiệm/câu hỏi ngắn sau khi kết thúc mỗi tuần với các nội dung tích hợp lý thuyết-thực hành về:

+ Các đặc trưng cơ bản của một số TTBYT phổ biến trong ngành y tế;     

+ Một số quy tắc quản lý TTBYT hiện nay và vận dụng vào thực tế; 

+ Hệ thống, liệt được các phụ kiện của từng TTBYT và các tùy chọn

-  Các bài kiểm tra trắc nghiệm/câu hỏi ngắn phải đạt từ 05 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10);

-  Kết quả khóa học: số điểm là trung bình cộng của 04 bài kiểm tra.

            3) Chấp hành tốt nội quy học tập.

 

 

 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com

Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52