BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Thứ tự Từ ngày Đến ngày
Tuần số 6 05-02-201811-02-2018 Xem chi tiết
Tuần số 5 29-01-201804-02-2018 Xem chi tiết
Tuần số 4 22-01-201828-01-2018 Xem chi tiết
Tuần số 3 15-01-201821-01-2018 Xem chi tiết
Tuần số 2 08-01-201814-01-2018 Xem chi tiết
Tuần số 1 01-01-201807-01-2018 Xem chi tiết
Tuần số 40 02-10-201708-10-2017 Xem chi tiết
Tuần số 39 25-09-201701-10-2017 Xem chi tiết
Tuần số 38 18-09-201724-09-2017 Xem chi tiết
Tuần số 37 11-09-201717-09-2017 Xem chi tiết
Tuần số 36 04-09-201710-09-2017 Xem chi tiết
Tuần số 35 28-08-201703-09-2017 Xem chi tiết
Thời khóa biểu lớp HA - K39
Thứ hai, 25/05/2015 - 4:46:46
Thời khóa biểu lớp CĐ K39
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:44
Thời khóa biểu lớp Hình ảnh K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:22
Thời khóa biểu lớp Điện tử K40
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:16
Thời khóa biểu lớp XN K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:47:13
Thời khóa biểu lớp HA1 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp ĐT K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:55
Thời khóa biểu lớp HA2 - K38
Chủ nhật, 24/05/2015 - 22:46:52