Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế 
BỘ Y TẾ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế
Địa chỉ: Số 1 ngõ 89, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: Điện thoại: (043).576.0370 - Fax: (043).576.0370
Website: Website: www.thietbiyte.edu.vn - Email: Email: info@thietbiyte.edu.vn
 • Phòng đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  043-576-0370
  van271278@yahoo.com

 • Phòng đào tạo
  Trần Thị Vân
  043-576-0370
  vantrantbyt@gmail.com

 • Phòng đào tạo
  Đinh Chu Hoài Nam
  043-576-0370
  dinhchuhoainam@gmail.com