Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Lớp  đào tạo liên tục “Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt”

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CĐ KTTTB Y TẾ

Số:168 /TB-CĐTTB

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp  đào tạo liên tục “Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt”

                           Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh;

                                               – Các Bệnh viện công lập và cơ sở trang thiết bị y tế khác;

                                            – Các học viên có nhu cầu.

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011;

            Để tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh kính thuốc trên cả nước hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang Thiết bị Y tế – Bộ Y tế tổ chức tuyển sinh đào tạo lớp liên tục về Kỹ thuật thiết bị y tế “Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt”.

  1. Đối tượng tuyển sinh: Những cán bộ kỹ thuật, người kinh doanh cửa hàng kính thuốc
  2. Hình thức tuyển sinh:       Xét tuyển
  3. Thời gian đào tạo:       3 tháng
  4. Khai giảng: 8h30 – Ngày 06/8/2019
  5. Địa điểm học: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

         Số 1/Ngõ 89 Phố Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

  1. Chương trình đào tạo

            – Hình thức học: Tập trung từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

            – Với từng môn học, học viên sẽ có bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập

      – Cuối khóa học, học viên sẽ thi tốt nghiệp (Lý thuyết và Thực hành) để đánh giá, phân loại. Những  học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ.

  1. Mức học phí: 10.500.000 VNĐ/Học viên

                              (Bằng chữ: Mười triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

  1. Học viên đăng ký học trực tiếp tại trường hoặc thông qua Email, điện thoại

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang Thiết bị y tế

Số 1/Ngõ 89 Phố Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243-5760370 hoặc Cô Hồng Vân: 0912 494973

Email: phongdaotaocdkttbyt@gmail.com

Website: https://www.thietbiyte.edu.vn

 

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                              ThS.Nguyễn Hữu Tư

                                                                (đã ký)

BỘ Y TẾ

 

TRƯỜNG CĐ KTTTB Y TẾ

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: THIẾT BỊ ĐO KIỂM, CHẨN ĐOÁN TẬT KHÚC XẠ MẮT

ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Số 1/ Ngõ 89 Lương Định Của, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời gian: Từ ngày 06/8/2019 đến ngày 08/11/2019

Chương trình đào tạo: 03 tháng (Thứ bẩy, Chủ nhật nghỉ) – GVCN lớp: Nguyễn Hồng Vân (0912494973)

Ngày, tháng

Môn học

Số tiết

Giáo viên lên lớp

Ghi chú

Cả ngày

06/8/2019

( Thứ ba)

08h30:  Nhập học

Nhận tài liệu học tập

9h00:  Khai giảng

 

Phòng Đào tạo

 

 

9h30:  Luật Khám chữa bệnh;

-Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều;

-Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011.

14h00: Kiểm tra

10

TS. Nguyễn Thị Lụa

GV Trường CĐ KTTTB Y Tế

– 01 bài kiểm tra

Cả ngày: 07,08,09,12/8

Sáng: 13/8/2019

 

Nghiệp vụ kinh doanh, quản lý cửa hàng kính thuốc

45

ThS. Hồ Tiến Công

GV Trường CĐ KTTTB Y Tế

– 03 bài kiểm tra

Cả ngày

14,15,16,19,20/8/2019

Giải phẫu sinh lý mắt, các tật khúc xạ, các bệnh thường gặp ở mắt và chăm sóc, bảo vệ mắt

50

Bác sỹ Nguyễn Công Trọng

Đại Học Y Hà Nội

– 03 bài kiểm tra

Cả ngày

21,22,23,26/8/2019

Kính thuốc, tư vấn cho khách hàng chọn và sử dụng kính thuốc

40

ThS. Hồ Tiến Công

GV Trường CĐ KTTTB Y Tế

– 03 bài kiểm tra

Cả ngày

27,28,29/8/2019

Thiết bị đo và mài lắp kính

30

ThS. Lê T Anh Thư

GV Trường CĐ KTTTB Y Tế

– 01 bài kiểm tra

Từ ngày 04/9/2019

Đến ngày 27/9/2019

Thực hành đo và mài lắp kính (Chia nhóm thực hành sáng, chiều theo danh sách)

115

Nhóm 1: KS.A.Tuấn, ThS.Thư

Nhóm 2: KS.A.Tuấn, ThS. Thoa

GV Trường CĐ KTTTB Y Tế

– 05 bài kiểm tra

Từ ngày 30/9/2019

Đến ngày 30/10/2019

Thực tập tại cơ sở kính thuốc

 

GV tại cơ sở thực tập

 

Ngày 04,05/11/2019

Thi Thực hành kết thúc mài lắp 02 mắt kính thông dụng

5

Hội đồng thi

Trường CĐ KTTTB Y Tế

 

Ngày 06/11/2019

Thi kết thúc khóa học Phần Lý thuyết

5

Ngày 08/11/2019

( Thứ sáu)

9h00: Bế giảng khóa học – Phát chứng chỉ

 

Phòng Đào tạo

 

Ghi chú: Các giáo viên tổng kết điểm và gửi về Phòng Đào tạo ngay sau khi kết thúc môn học để làm cơ sở tính điểm tổng kết và cấp chứng chỉ cho học viên. Học viên tự liên hệ thực tập.

Thời gian học cả ngày:

PHÒNG ĐÀO TẠO

HIỆU TRƯỞNG

* Sáng: Từ 8h00-11h30

* Chiều: Từ 14h00-17h30

* Phòng học: Phòng B303

 

 

 

 

Tin liên quan