Giới thiệu

Ban giám hiệu

Danh sách Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế gồm:

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Hữu Tư

1981

Hiệu trưởng

Thạc sĩ Điện tử viễn thông

2

Nguyễn Hải Hà

1961

Phó Hiệu trưởng

Tiến sĩ Toán học cho máy tính

3

Nguyễn Thị Lụa

1984

Phó Hiệu trưởng

Tiến sĩ Hóa vô cơ

 

 

Tin liên quan